Bødekrav til Polen for manglende liberalisering

  EF_Domstolen_skal_afgøre_bøde_til_Polen_polennu

  EU Domstolen skal nu tage stilling til om Polen skal have dagbøder på over 80.000 euro, for ikke at have implementeret alle elementerne i el-direktivet fra EU. Arkivfoto


  BRUXELLES: Europa-Kommissionen mener, at Polen skal have dagbøder for ikke at opfylde kravene om liberalisering i energisektoren.


  EU Domstolen er blevet opfordret til at idømme Polen dagbøder på 84.378,28 euro af Europa-Kommissionen.

  El-direktivet

  Det sker, fordi Polen endnu ikke har levet op til en aftale om liberaliseringen af energimarkedet, som skulle være gennemført i Polen den 3. marts 2011. Det drejer sig om EU’s eldirektiv, som kun delvis efterleves.

  Rykket af EU

  Polen er blevet rykket af EU for at rette op på det forsømte i september 2011 og igen i maj i år. Det er baggrunden for, at Kommissionen nu vil uddele dagbøder.

  Sikker energiforsyning

  – Gennemførelsen af det indre marked på energi haster, for at vi kan sikre, at virksomheder og husholdninger kan regne med sikker energiforsyning, og til overkommelige priser, skriver EU-energikommissær, Gunter Oettinger i en officiel erklæring.

  – Implementeringen af de korrekte juridiske rammer i de enkelte medlemsstater, er en forudsætning for at det indre marked for energi er en håndfast realitet.

  Polen og Slovenien

  Ud over Polen er det kun Slovenien, der endnu ikke har indført hverken el- eller gasdirektiverne, hvorfor de er indstillet til dagbøder på 10.287,36 euro.

  Lissabontraktaten giver mulighed for at idømme medlemslande bøder, hvis de ikke overholder aftaler eller direktiver.

  .