Danmarks ambassadør: Vi skal støtte folkelige relationer

  ole_egberg_mikkelsen_polen_polennu_dansk_ambassadoer

  Danmarks ambassadør i Polen, Ole Egberg Mikkelsen (tv.) vil støtte de folkelige relationer mellem Polen og Danmark. På billedet har han besøg i chefboligen af den berømte og folkekære dansk-polske X-Factor dommer, debattør, musiker og meget andet Czeslaw Mozil, der er opvokset og uddannet i Danmark. Foto: Udenrigsministeriet.


  WARSZAWA: Danmarks ambassadør i Polen siden september, Ole Egberg Mikkelsen, vil støtte folkelige relationer. Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen roser den nye ambassadør.


  En vigtig opgave for en ambassadør er at repræsentere sit land på de bonede gulve, men Danmarks ambassadør i Polen siden september, Ole Egberg Mikkelsen, vil fortsætte arbejdet med at styrke de mange folkelige og forretningsmæssige relationer mellem Danmark og Polen, siger han til polennu.dk.

  Gode dansk-polske forbindelser

  – De officielle kontakter mellem Polen og Danmark er meget tætte og velfungerende. Vi er nære EU- og NATO-partnere, og der er mange højniveau-kontakter, senest den polske præsident Andrzej Dudas besøg i Danmark i juni. Varetagelsen af de officielle kontakter er selvsagt en vigtig opgave for ambassaden, men jeg vil også gerne fortsætte min forgænger, ambassadør Steen Hommels gode arbejde med at styrke de såkaldte people to people kontakter mellem Danmark og Polen, hvad enten det er forretningsfolk, eksperter inden for forskellige områder, studerende, NGO’er eller helt almindelige danskere og polakker som af den ene eller anden grund har en polsk-dansk forbindelse, siger Ole Egberg Mikkelsen.

  – Det har vist sig at være en rigtig effektiv måde at styrke samarbejdet mellem vore lande på, siger ambassadøren. polennu.dk har talt med den danske ambassadør om hans første måneder i Polen.

  Hvem er Ole?

  Ole Egberg Mikkelsen overrakte sine akkreditiver som Danmarks ambassadør til Polens præsident Andrzej Duda den 13. september. Mikkelsen er 60 år, født i Esbjerg og har læst statskundskab på Aarhus Universitet. Han har været ekstern deltids lektor på København Universitet i perioden fra 2000 – 2005. Mikkelsen kom til Udenrigsministeriet i 1987, hvorefter han blev udstationeret på Danmarks ambassade i Prag året efter. Ole Egberg var i perioden også ministersekretær for tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Han fik sin ambassadørdebut i Damaskus i 2005, med ansvar for Syrien, Jordan og Libanon. I 2009 blev han ambassadør i Tyrkiet. Fra 2011 til 2016 var han chef for Udenrigsministeriets afdeling for Borgerservice og Kommunikation. Ole Egberg Mikkelsen er ridder af Dannebrog, og gift med Anne-Marie Pretzmann Mikkelsen, der er sygeplejerske. De har tre voksne børn, der bor i København, Esbjerg og New York.

  Brændte Dannebrog

  Mikkelsen var ambassadør i den syriske hovedstad i 2006, da der blev brændt danske flag af som reaktionen på karikaturerne af profeten Mohammed i Jyllands-Posten, og hvor den danske ambassade blev angrebet og sat i brand. Flere hundrede mennesker blev dræbt ved optøjerne rundt omkring i verden i en global konfrontation, der delte Danmark og det meste af verden. Og midt i orkanens øje stod Ole fra Danmark med en afbrændt ambassade i Damaskus.

  – Ole Egberg gjorde en strålende indsats som ambassadør i Damaskus, da det hele virkelig brændte på, siger Danmarks tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen til polennu.dk om den nuværende danske ambassadør i Polen.

  Fremragende medarbejder

  De to kender hinanden tilbage fra Uffe Ellemann-Jensens tid som udenrigsminister (1982 – 1993) i perioden før, under og efter kommunismens kollaps i Europa og Murens fald. Dengang var den unge Ole Egberg blandt andet diplomat på Danmarks ambassade i Prag. Om samarbejdet siger den daværende udenrigsminister til polennu.dk:

  – Ole Egberg er fremragende, og man skal ikke lade sig narre af hans stilfærdige fremtræden. Det var i sin tid ham, som knyttede kontakter til dissidenterne i Prag med Havel i spidsen, siger Uffe Ellemann-Jensen.

  Økonomisk mirakel

  Ole Egberg Mikkelsen siger, at den historiske erfaring fra tiden i Prag fortsat er vigtig for hans daglige arbejde som dansk diplomat i Polen.

  – Jeg har set armoden og undertrykkelsen, der herskede i Østblokken i slutningen af firserne og oplevet, hvordan polakkernes ukuelige frihedstrang skabte et spirende håb om frihed og forandring overalt i Central- og Østeuropa – også blandt dissidenterne i Prag, som vi på ambassaden havde kontakt til. Man taler tit om Murens fald som det store vendepunkt. Men det er vigtigt at huske, at den udvikling og politiske dynamik der førte frem til Murens fald jo havde sit udspring her i Polen. Det glæder jeg mig stilfærdigt over i mit daglige arbejde her i Polen. Jeg glæder mig også over det økonomiske mirakel, som Polen har gennemlevet med uafbrudt vækst i godt 25 år, siger Mikkelsen til polennu.dk.

  Glad for udvikling

  – Det gør mig glad blot at gå en tur i Warszawa og se den fremgang og vækst, der præger Polen, siger Ole Egberg Mikkelsen.

  – Det er faktisk lidt som en drøm, der er gået i opfyldelse. Som helt ung diplomat i Prag før omvæltningerne tænkte jeg tit på, at hvad der ville ske, hvis befolkningerne i Central- og østeuropæiske lande fik de samme muligheder, som vi dengang havde i den frie verden. En tur rundt i Polen i dag er et levende bevis på, at polakkerne til fulde har udnyttet de muligheder som friheden skabte og har opnået helt enestående fremskridt, siger ambassadøren.

  Ole Egberg peger samtidig på, at mange danskere som ikke har besøgt Polen eller som ikke har været her i mange år, ikke er klar over hvilket land Polen er i dag. Ambassadøren mener, at en fortsat styrkelse af de folkelige kontakter mellem Danmark og Polen er vejen til at opdatere danskernes syn på Polen.

  – Vi har mange besøgende danskere forbi på ambassaden. Det kan være fra erhvervslivet, foreningslivet eller fra den politiske verden. Og jeg oplever hver gang det samme: Hvis de besøgende danskere ikke har været i Polen tidligere eller hvis de ikke har været her i en årrække, er nogle få dage i det moderne Polen en virkelig øjenåbner.

  – Min væsentligste opgave er naturligvis at være Danmarks repræsentant i Polen og at varetage danske interesser. Men jeg ser det også som en vigtig opgave at være med til at styrke de folkelige, kulturelle og erhvervsmæssige relationer mellem danskere og polakker og at være med til at tegne et nuanceret billede af det moderne Polen, siger Mikkelsen.

  Ikke forskelle – men ligheder

  Ambassadøren er ikke meget for at tale om forskelle mellem polakker og danskere. Han vil hellere tale om lighedspunkter, som han mener, der er flest af. Det er ikke mindst det man oplever, når man er ude på de mange danske virksomheder i Polen, fremhæver han.

  – I starten havde mange danske virksomheder udsendt en dansk ledelse, men det hører til sjældenhederne i dag. Langt de fleste danske virksomheder gik hurtigt over til at have polsk ledelse, simpelthen fordi måden at drive virksomhed på og mentaliteten minder så meget om hinanden, siger Mikkelsen.

  Interessen for Danmark

  – Der er en meget stor velvilje og positiv interesse i Polen overfor Danmark. Det gælder den måde vi har indrettet vores samfund på, og hvordan vi griber udfordringerne med klima, energi og velfærdssamfundets indretning an på, siger Mikkelsen.

  – Vi har aktuelt mange områder, hvor vi kan drage nytte af hinandens erfaringer. Polen er i gang med en digitalisering af den offentlige sektor, en proces som vi har været igennem i Danmark. Her er det oplagt, at dele vores erfaringer med Nem-id og digital forvaltning.

  – Polakkerne skal også i gang med en meget ambitiøs reform af sundhedssektoren i Polen, og på det punkt oplever vi en stor interesse for at trække på de danske erfaringer, f.eks. med digitale patientjournaler, siger ambassadøren.

  – Der er i Polen også stærkt fokus på værdiskabelse og innovation i erhvervslivet. Her er der også stor interesse for at trække på de danske erfaringer. Danmark ligger helt i top internationalt, når det gælder innovation. Samtidig er de fleste danske virksomheder i Polen både højteknologiske og i førerfeltet internationalt set inden for deres respektive brancher. Der er derfor et virkeligt godt grundlag for dansk-polsk samarbejde på dette område, og det vil vi på ambassaden meget gerne være med til at styrke, siger Ole Egberg Mikkelsen.

  Veluddannede polakker

  Ambassadøren mener også omvendt, at vi som danskere kan hente inspiration i Polen. Han peger på polakkernes stærke tradition for uddannelse af ingeniører og de erhvervsfaglige uddannelser.

  I Polen er det forbundet med høj prestige at være ingeniør eller at have anden teknisk uddannelse.
  – Det store udbud af ingeniører og dygtige faglærte tiltrækker mange investeringer til Polen. Det er også et af de argumenter, som jeg hører fra mange af de danske virksomheder, der har valgt at etablere sig med et datterselskab i Polen, siger Ole Egberg Mikkelsen.

  Ikke kun løn

  – Det er ikke alene de lavere lønninger, der trækker. I dag er det for mange af de danske virksomheder udbuddet af veluddannet teknisk arbejdskraft og det høje uddannelsesniveau, der trækker. Og så er det for mange danske virksomheder selvsagt vigtigt at være til stede direkte på det polske marked med 38 millioner forbrugere, hvis efterspørgsel i stadig stigende grad retter sig mod de varer og tjenesteydelser, som danske virksomheder leverer.

  Ambassaden skønner, at der er omkring 500 danske virksomheder i Polen med omkring 50.000 ansatte. De er generelt meget velintegrerede i lokalsamfundene, og har ry for at være gode arbejdsgivere med høj social ansvarlighed, fremhæver ambassadøren.

  Polsk handlekraft

  Ole Egberg nævner, at de danske virksomheder generelt er glade for den opbakning de får fra de polske myndigheder og nævner som eksempel en dansk virksomhed, som i forbindelse med etablering i det vestlige Polen ville få brug for maskinsnedkere og industrielektrikere. De lokale og regionale myndigheder var hurtige til at sørge for lokal uddannelseskapacitet, der kunne opfylde behovet.

  – På det felt er der ikke langt fra tanke til handling i Polen, og den høje prioritering af faglige og tekniske uddannelser er et vigtigt konkurrenceparameter, siger Egberg Mikkelsen.

  Kommunikation er vigtig

  Ole Egberg Mikkelsen kom til ambassaden i Warszawa, som er en af Danmarks store ambassader, i september. Fra begyndelsen har han lagt stor vægt på kommunikation, både internt og eksternt. Før Mikkelsen tiltrådte i Polen var han chef for Udenrigsministeriets afdeling for borgerservice og kommunikation, og de erfaringer har han taget med til Warszawa.

  – I mit tidligere job var hurtig og effektiv kommunikation afgørende, og jeg oplevede, hvordan de sociale medier i løbet af kort tid blev en afgørende platform. Også her i Polen går udviklingen på de sociale medier virkelig stærkt, og den udvikling skal vi selvfølgelig være med i som dansk ambassade. Senest har ambassaden oprettet en LinkedIn profil, ligesom den danske repræsentation i lighed med de fleste danske ambassader er aktive på Facebook og Twitter, siger Mikkelsen.

  Mangler Gdansk

  – Jeg er rigtig glad for at være ambassadør i Polen, og jeg glæder mig til at se meget mere af landet. Selv om jeg allerede har besøgt mange polske byer, er der stadig mange, jeg ikke har besøgt. Jeg har f.eks. endnu ikke været i Gdansk, og den by har af indlysende historiske grunde en helt særlig plads i mit hjerte.

  – Men det bliver der lavet om på i begyndelsen af det nye år, hvor et besøg i Gdansk er på programmet, lover Ole Egberg Mikkelsen.

  Danmarks ambassadør cykler stadig

  Ambassadørens forgænger i embedet, Steen Hommel blev kendt i Warszawa som den cyklende ambassadør. Vi spurgte den nye ambassadør, om han også havde tænkt sig at promovere dansk livsstil ved at cykle?

  – Ja, jeg cykler normalt til og fra arbejde, som jeg også gjorde det i København. Det er nu primært for at få motion. Warszawa er faktisk ved at blive en god cykel-by med stadig flere cykelstier. Vi prøver på ambassaden at stimulere den udvikling. Det sker blandt andet ved besøg af polske byplanlæggere i Danmark. Endnu et eksempel på praktisk dansk-polsk samarbejde, siger Ole Egberg Mikkelsen.

  Så der er næppe nogen tvivl: Danmarks ambassadør vil formentlig også i fremtiden blive kaldt for den cyklende ambassadør i den polske hovedstad.