EU-budget aftale kan blokeres af parlamentet

EU
Europa-Parlamentet har vedtaget endnu en resolution mod Polen. Arkivfoto.

BRUXELLES: Formanden for Europa-Parlamentet er ikke tilfreds med stats- og regeringschefernes aftaler om budgettet og retsstaten. Aftalen kan blokeres af parlamentet.

LÆS  Corona tal fra Polen: 15.515 smittede polakker

Formanden for Europa-parlamentet, David Sassoli, er ikke tilfreds med EU-ledernes (Europarådet) aftale om corona-hjælpepakken og de kommende års EU-budget. Han fastholder, at de demokratiske værdier skal være en betingelse for tildeling af midler. Det siger han til Reuters.

– Vi er nødt til at gå i detaljen, og se hvilke interventionsforanstaltninger der skal bruges til det, siger David Sassoli.

– Vi kan ikke acceptere en reduktion af vores forventninger til de fælles værdier. Det er et emne vi vil tage op. Vi er ikke tilfredse med blot en omtale af et princip, siger MEP formanden.

Formanden vil ikke fortælle om parlamentet er klar til at blokere for corona-aftalen og den nye EU-budget.

– Jeg er fast besluttet på, at Europa-Parlamentet skal respekteres, siger David Sassoli.

Penge for demokrati?

Der har været en del tvivl om, hvorvidt retsstatsprincipperne var aftalt som en betingelse for at få EU-penge. Såvel Polen som Ungarn står til at miste penge, hvis reglen er en realitet. Men statsministrene fra de to lande har fejret topmødet som en succes, fordi den mekanisme ikke er blevet indført. Modsat siger formanden for Kommissionen og den danske statsminister Mette Frederiksen, at det nu er muligt at tilbageholde EU penge, hvis et land ikke overholder retsstatsprincipperne. Hvad der er op og ned på sagen, er mange eksperter fortsat uenige om.

LÆS  Regering lukker Gdansk-regionen den 13. marts

Ny mekanisme

Der er dog indført en ny mekanisme som betyder, at Kommissionen kan indstille til Europarådet at man fratager et land penge af den ene eller anden grund. Hvis et flertal af stats- og regeringscheferne giver kommissionen medhold, kan EU-penge strømmen stoppes. Tidligere krævede det enstemmighed i Europarådet, men med den nye aftale skal der blot et simpelt flertal til. Et simpelt flertal af stats- og regeringscheferne har allerede tilkendegivet, at de vil have stoppet pengene til lande der ikke overholder aftalerne.

LÆS  Corona tal fra Polen: 64 smittede polakker

MEP veto?

EU-budget aftalerne skal godkendes af Europa-Parlamentet og i de nationale parlamenter, før aftalen kan føres ud i livet. Den først knast på den vej, bliver Europa-Parlamentet. Såvel formanden for parlamentet, som formanden for den største gruppe (EPP), Donald Tusk kræver en klar kobling mellem retsstaten og tildelingen af EU-midler.

LÆS ALLE KONKLUSION FRA TOPMØDET HER (dansk)

Aftale teksten om retsstat etc.

Det er disse afsnit, som fortolkes forskelligt i EU og Polen. Der er tale om en officiel dansk oversættelse fra EU. Døm selv.

Afsnit 22: Unionens finansielle interesser skal beskyttes i overensstemmelse med de generelle principper i EU-traktaterne, navnlig værdierne i artikel 2 i TEU. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af overholdelsen af retsstatsprincippet.

Afsnit 23: På denne baggrund indføres der en ordning med konditionalitet for at beskytte budgettet og Next Generation EU. Kommissionen vil i den forbindelse foreslå foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser til vedtagelse i Rådet med kvalificeret flertal. Det Europæiske Råd vil hurtigt vende tilbage til spørgsmålet.

Afsnit 24: Kommissionen opfordres til at fremlægge yderligere foranstaltninger til at beskytte EUbudgettet og Next Generation EU mod svig og uregelmæssigheder. Dette vil omfatte foranstaltninger til at sikre indsamling og sammenlignelighed af oplysninger om de endelige modtagere af EU-midler med henblik på kontrol og revision, som skal indgå i de relevante basisretsakter. Bekæmpelse af svig kræver en stærk inddragelse af Den Europæiske Revisionsret, OLAF, Eurojust, Europol og, hvis det er relevant, EPPO samt af medlemsstaternes kompetente myndigheder

LÆS ALLE KONKLUSION FRA TOPMØDET HER (dansk)

polennu.dk er et frit og uafhængigt dansk medie. Vi har hver dag siden 2008 dag leveret gratis nyheder fra Polen på dansk. Hvis du gerne vil støtte vores fortsatte arbejde, så vil et bidrag kunne gøre en stor forskel. Vil du f.eks. støtte os med 100,00 kroner, så kan du gøre det ved at trykke her. Tak for din opmærksomhed.

 

LÆS  Corona tal fra Polen: 646 polakker døde

LÆS  Corona tal fra Polen: 646 polakker døde