Vindmøller_i_Polen_polennu

EU har indledt retslige skridt mod Polen, fordi landet ikke har vedtaget en lov om, at mindst 15 procent af energien, skal komme fra alternative energikilder. Foto: Martin Bager, polennu.dk.


BRUXELLES: EU’s nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning har afsat 400 millioner zloty til vindenergiprojekter i Polen.


EU har afsat 400 millioner zloty til nye vindmølleprojekter i Polen.

– Energi netselskaber og vindmølleparker, der etablere forbindelser til den polske nationale net, kan søge om støtte, siger Witold Retke, der er leder af EU-programmet til grønne investeringer til dagbladet Puls Biznesu.

200.000 zloty pr MW

Det ventes, at virksomheder, der kan modtage de nye EU-tilskud, kan få 200.000 zloty for hver MW, der leveres til det fælles nationale el-net.

Der er hverken minimum eller maksimum grænser for hvor mange subsidier, der kan ydes støtte til.

Polen mangler lov

Meddelelsen kommer, efter at Europa-Kommissionen indledt retslige skridt mod Polen, fordi den polske regering har undladt at vedtage en ny lov om vedvarende energi, som er aftalt i EU.

Ifølge EU-reglerne skal 15 procent af Polens energi komme fra vedvarende energikilder. Polen skulle have vedtaget en lov på området inden nytår, for at undgå en retssag.