Færdselsregler i Polen

Trafik_i_Krakow__Foto_Jens_M__rch_polennu_dk

Forlygter

Alle køretøjer skal have tændt forlygterne nat og dag hele året rundt.

Sikkerhedsseler

Brugen af sikkerhedsseler er obligatorisk for både for- og bagsædepassagerer.

Hastighedsgrænser

(I parentesen står hastighedsgrænser for biler med campingvogn, køretøjer over 3.500 kg og lastbiler)
• Bymæssig bebyggelse – 50 km/t - kl. 23-05: 60 km/t (50/60 km/t)
• Boligområder – 20 km/t (20 km/t)
• Landeveje(2x1 spor) – 90 km/t (70 km/t)
• Landeveje (2x2 spor) – 100 km/t (80 km/t)
• Motortrafikveje (2x1 spor) – 100 km/t (80 km/t)
• Motortrafikvej (2x2 spor) – 110 km/t (80 km/t)
• Motorveje – 130 km/t (80 km/t)

For busser er hastighedsgrænsen uden for byerne: 80 km/t på landeveje med 2x1 spor og 100 km/t på øvrige veje.

Trafiklys

Det er tilladt at dreje til højre, når der er rødt, hvis der er en særskilt grøn pil, men du skal altid lade fodgængere passere først.

Parkering

Som bilist skal du være opmærksom på zoner med parkeringsforbud og sørge at betale parkeringsafgift de steder, hvor der bliver opkrævet afgift.
I nogle byer er der parkometre eller billetautomater. Hvis du ikke betaler, risikerer du at få en bøde eller, at din bil bliver låst fast, indtil du betaler.

Alkohol
Promillegrænsen for indtagelse af alkohol er 0,2 promille.

Sikkerhedsseler
Sikkerhedsseler er påbudt under kørsel.

Børn
Børn under 10 år skal spændes fast i f.eks. barnestol.

Telefon
Det er forbudt at tale i mobiltelefon under kørsler, medmindre bilen er udstyret med håndfri betjening.

Sikkerhed
Alle biler skal have både skumslukker og advarselstrekant i bilen.

Bøder
Ikke-polakker skal betale en eventuel bøde kontant, som er praksis indenfor EU.