Fem år med daglige polske nyheder på dansk

  Maja_Giannoccaro_polennu

  polennu.dk er tilpasset de fleste mobile platforme, ligesom polennu.dk også er at finde på Facebook, Twitter og andre sociale medier. I 2014 kommer polennu.dk version 3.0. Foto: Maja Giannoccaro.


  KØBENHAVN: polennu.dk kan i dag fejre fem års jubilæum med daglige nyheder fra og om Polen på dansk.


  I dag er det fem år siden, at verdens første bilaterale nyhedsmedie, polennu.dk, første gang bragte en nyhed fra Polen på dansk. Og sådan har det været hver dag siden 17. oktober 2008.

  Digitalisering og globalisering

  Det var i en tid, hvor danske mediehuse var gået i gang med at bruge deres formuer på at uddele gratis aviser, selv om de reelle udfordringer i mediebranchen handlede om digitalisering og globalisering – og ikke om lokal, miljøbelastende nyhedsformidling. Men kasserne i mediehusene blev da tømt.

  Polen? – mener du Sydpolen

  Det var også en tid, hvor oplysninger om Polen på internettet, begrænsede sig til billige tandlægebesøg og diverse kulturelle udvekslinger mellem mennesker af begge køn. Selv om der stadig er lang vej til at danskerne får et retvisende billede af Polen og polakkerne, så var kendskabet til Polen i Danmark den gang meget ringe.

  Skræmmebilleder

  Derfor har polennu.dk de seneste 1.926 dage flere gange dagligt forsøgt at ændre på den kendsgerning med troværdig information om Polen og polakkerne. Med de skræmmebilleder der ofte tegnes af danske politikere og af danske medier om Polen og polakkerne, så er vi også fuldt ud bevidste om, at vejen stadig er lang før danskerne får en retvisende opfattelse af, hvad Polen og polakkerne har at byde på. I oktober 2008 var der 65.259 klik på polennu.dk – i september 2013 var der 1.443.740.

  Polens talerør?

  I de fem år der nu er gået, er polennu.dk ofte blevet beskyldt for at gå Polen og polakkerne ærinde i Danmark. Hertil er svaret ja og nej.

  NEJ fordi, polennu.dk er et uafhængigt dansk medie, og vores vigtigste rolle er objektivt, at beskrive og forklare hvad der sker i Polen – på godt og på ondt. Det ansvar er vi meget bevidste om, og vi vil først og fremmest være et troværdigt medie. – Vi får naturligvis ofte mange, og mange-artede reaktioner, når vi piller i historier der på den ene eller anden måde deler vandene.

  Vi lytter naturligvis altid til argumenter, og det er da også sket mere end en gang at vi har begået fejl. Men skulle vi blive lidt for tungnemme at danse med, så kan polennu.dk til enhver tid indbringes for det danske Pressenævn. Vi er frivilligt underlagt den danske Medieansvarslov, der betyder at vi har samme arbejdsbetingelser som alle andre medier, og der kan klages over vort arbejde.

  JA, fordi øget kendskab til Polen i Danmark giver bedre dialog og samarbejde mellem landene og folkeslagene – og det gavner naturligvis også polakkerne.

  Regional og kommerciel fremtid

  I august præsenterede vi gdansknu.dk – en regional side efter samme koncept som polennu.dk, men med Region Pomorskie som dækningsområde. Det er vores langsigtede strategi at have regionale sites fra regioner, da det giver mulighed for bedre dækning, blandt andet til fordel for erhverv og turisme.

  De fem år bliver på flere måder et vendepunkt for polennu.dk. I den kommende tid vil der kommer nye ansigter til, og der vil blive opbygget en ny commerciel organisation i Polen og Danmark, der skal styrke polennu.gruppens fortsatte udvikling og igangsætning af nye tiltag.

  Version 3.0

  Arbejdet med den næste generation af polennu.dk er også sat i gang. Polennu.dk version 3.0 vil, udover at indeholde nye og spændende faciliteter, også bliver optimeret og individuelt tilpasset alle mobile platforme. Vi forventer at gå i luften med 3.0 i begyndelsen af det nye år.

  Tak for støtte

  Redaktionen og ejerkredsen bag polennu.dk vil gerne bruge 5-års jubilæet til at takke de mange mennesker, organisationer og institutioner, der på den ene eller anden måde har bidraget og troet på polennu.dk fra begyndelsen.

  Tak til alle for de første fem års interesse for polennu.dk.

  Jens Mørch
  Chefredaktør