Fire lande sidder hårdt på EU-pengene til Polen

Polen Danmark
Nicolai Wammen: Polen skal levere på aftalte milepæle, sagde den danske finansminister i Europaudvalget fredag. Grafik: Folketinget.

KØBENHAVN: Holland, Sverige, Belgien og Danmark vil se reelle forbedringer med overholdelse af retsstatsprincipper, før EU kan sende penge til Polen.

LÆS  Forslag om dansk anerkendelse af folkedrab i Ukraine

Danmarks finansminister Nicolai Wammen er blandt de hårde hos EU’s finansministre, der står stejlt på, at Polen skal gennemføre retsreformer før EU-støttemidler kan udbetales.

Polens genopretningsplan til 35,4 milliarder euro, som fordeles med 23,9 milliarder euro i støtte og 11,5 milliarder euro i lån, blev godkendt den 17. juni. Alle EU-lande støttede bortset fra Holland, der afstod fra at stemme, oplyste Nicolai Wammen, da han omtalte sagen i Europaudvalget fredag.

På ministerrådsmødet præsenterede Nicolai Wammen en erklæring om Polens plan og retsstatsprincipper, som Danmark havde taget initiativ til.

– Det gjorde jeg på vegne af de ligesindede lande, som tilsluttede sig erklæringen, nemlig Nederlandene, Sverige og Belgien, oplyste Nicolai Wammen.

Polen skal holdes på rette vej

– I lyset af vor drøftelse her i udvalget understregede jeg også, at det er centralt, at Polen ikke senere ruller aftalte reformer tilbage eller indfører nye tiltag, som går den forkerte vej. Det var en pointe, som flere blandt andet Kim Valentin (V) rejste her i udvalget, og som også blev understreget fra min side på mødet med mine kolleger, og som regeringen i sagens natur er helt enig i, fortsatte finansministeren.

– Nu skal Polen levere på de aftalte milepæle herunder tiltagene relateret til retsvæsenets uafhængighed. Først herefter vil Polen kunne anmode om den første udbetaling på genopretningsfaciliteten. Og vi vil fra regeringens side følge nøje med i Polens efterlevelse af rådsbeslutningen. Vi vil fortsat stå fast på, at indsatsen med at løse retsstatsproblemerne i Polen ikke stopper, erklærede Nicolai Wammen.

LÆS  Polens justitsminister: EU-domstolen er korrupt

– Mig bekendt har Polen ikke gennemført milepælene endnu, men det er også under en måned efter godkendelsen af planen, svarede Nicolai Wammen på et spørgsmål fra EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL). Han få et mere detaljeret svar skriftligt.

LÆS  Stor uenighed om forslag der skal frigive EU-midler

21 sager mod Polen ved Strasbourg-domstolen

Dagen før oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod i et svar til Anne Sophie Callesen (R) angående Europarådet, at Danmark og ”en ligesindet kreds af lande” arbejder på at få tilladelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg til at afgive fælles skriftlige indlæg i et polsk sagskompleks.

Der er tale om samlet 21 sager om de polske domstolsreformer af domstolene, herunder særligt om kravene til uafhængige og upartiske domstole i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1.

STØT FRIE MEDIER – STØT POLENNU.DK
F.eks. med
DKK 200,00 eller DKK 500,00