Halvdelen af vejene i de polske byer bør udskiftes

  Det kniber for de lokale polske myndigheder at koordinere og informere hinanden om, hvornår de renoverer veje, kloakker, vandrør, it og anden infrastruktur. Det betyder, at de polske veje er i en elendig tilstand og halvdelen af dem bør laves omgående. Foto: Martin Bager, polennu.dk.


  WARSZAWA: Ny officiel rapport er choklæsning for de polske myndigheder. Trods EU-midler, så er halvdelen af vejene i de polske byer stadig så dårlige, at de bør repareres omgående.


  En officiel rapport, udarbejdet af noget der svarer til den danske Rigsrevision, afslører store svigt og inkompetence i koordineringen af drift og anlæg af veje, kloak og energi-anlæg i de polske byer.

  Manglende planlægning

  Det største problem er fortsat myndighedernes manglende evne til at planlægge og gennemføre den nødvendige vedligeholdelse, fastslår rapporten ifølge news.pl.

  Lang titel

  Rapporten, der har den lange titel: ’Oplysninger om resultaterne af kontrollen vedrørende koordinering af arbejdet med hensyn til genopbygning, modernisering og reparation af veje og omkringliggende infrastruktur i byområder’ – er resultatet af to et halvt års inspektion af vejene i de polske byer, og gennem analyser af de ansvarlige myndigheder.

  Rør og veje

  Overraskende er det, at de polske forsynings-myndigheder ikke koordinerer og informere hinanden om deres indsats.

  Rapporten afslører eksempler, hvor vejmyndighederne efter at have færdiggjort en ny vej, kort tid efter er blevet revet op igen, fordi der skulle gøres plads til vand, el eller fjernvarme ledninger i vejen.

  Dobbelt arbejde

  Rapporten giver et eksempel fra Gdansk, hvor en fem måneder gammel ny dobbelt hovedvej blev rykket op igen, fordi der skulle føres nye kloakledninger igennem gaden. Den nye vej blev fuldstændig ødelagt af opgravningerne til de nye kloakrør.

  Og fremtiden ser ikke lys ud for de polske trafikanter. Ifølge rapporten er det kun Warszawa og Wroclaw der har knowhow og kapacitet til at få styr på infrastrukturen, mens det halter i stort set alle andre byer i Polen.