dommer_hoejeste_ret_arkiv_polen

I januar indledte EU i artikel 7 sag mod Polen for at nedbryde retsstaten. I september røg Polen ud af det europæiske retslige samarbejde, og seneste har en domstol i Amsterdam nægtet at udlevere en narkomistænkt polak til Polen med henvisning til at domstolene ikke er uafhængige. Arkivfoto.


AMSTERDAM: Holland har afvist at udlevere mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen, da landet ikke længere er en retsstat.


Først Irland. Nu Holland.

En domstol i Amsterdam har i sidste uge afvist at udlevere en narko-mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen, skriver eu-observer.

Ikke uafhængig

Retten begrunder afslaget med de store ændringer i det polske retssystem, der betyder at domstolene uafhængighed ikke er sikret, skriver retten i en pressemeddelelse.

De polske myndigheder har udstedt en europæisk arrestordre, der skal sikre hurtig udlevering af borgere fra et EU-land til et andet. Men det tilsidesætter retten, med henvisning til at Polen ikke længere er en retsstat.

Pas til Polen?

En tilsvarende sag oplevede de polske myndigheder i sidste måned, da Irland også nægtede at udlevere en mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen. Hvis ikke de retslige forhold i Polen ændres, kan det som konsekvens betyde at Schengen-samarbejdet suspenderes og at der igen skal vises pas mellem EU-lande og Polen.