Lovforslag: Alle public-service journalister skal fyres

  Et nyt lovforslag fra Polens regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) vil gøre Polens public-service medier nationale og få dem til i højere grad at fokusere på nationale traditioner og patriotiske værdier. Arkivfoto.


  WARSZAWA: Alle journalister ansat på polske public-service medier skal fyres, og kan derefter måske blive genansat i de nye nationale medier ifølge nyt lovforslag.


  Det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) har allerede mødt stor hjemlig og international kritik for den medielov, som blev vedtaget i parlamentet mellem jul og nytår, og som gav Polens regering mulighed for at fyre og udnævne ledelsen i de polske public-service medier, men nu har det polske nyhedsbureau PAP fået adgang til indholdet af en ny og langt mere omfattende medielov, der er under forberedelse fra regeringspartiet PiS.

  Journalister fyres

  Ifølge det ny lovforslag skal job-kontrakterne for alle journalister, der er ansat ved de polske public-service medier TVP, Polsk Radio og nyhedsbureauet PAP udløbe tre måneder efter, at den ny lov træder i kraft.

  Det vil så være op til mediernes nye direktører at genansætte eller nyansætte journalister på de tre medier.

  Nationale medier

  Public-service medierne skal ifølge lovforslaget skifte navn og status til nationale medier, og de skal i højere grad dyrke nationale traditioner og patriotiske værdier, end tilfældet er i dag.

  Nyt nationalt medieråd

  Der skal nedsættes et nyt nationalt medieråd bestående af fem medlemmer, hvoraf to vælges af præsidenten, to af parlamentets underhus Sejmen og et af overhuset Senatet.

  Medierådet har ansvar for at udpege direktørerne for de nationale medier og for, at medierne lever op til deres målsætninger.

  Frygter politisk styring

  Eksperter siger til det polske nyhedsbureau PAP, at lovforslaget vil fratage de nationale medier deres uafhængighed og gøre det muligt at styre dem politisk.

  Polens vicekulturminister Krzysztof Czabanski siger til PAP, at de nationale mediers uafhængighed vil blive sikret af, at medlemmerne i det nationale medieråd vælges for seks år af gangen og ikke kan udskiftes politisk.

  Minister: Fyringer er normal procedure

  Vicekulturminister Czabanski siger også til PAP, at fyringerne af samtlige journalister følger samme procedure, som før har været anvendt ved ændringer i offentlige myndigheder, hvor alle medarbejdere fyres automatisk og derefter genansættes i de nye institutioner.

  Tilbage til traditionelle værdier

  Polens udenrigsminister Witold Waszczykowski sagde søndag til det tyske blad Bild, at regeringen foretager ændringerne i de polske pubic-service medier, fordi de er blevet for venstreorienterede under Polens tidligere regering, og at de skal gøres mere i tråd med traditionelle polske værdier.

  Fremsættes i foråret

  Det ny lovforslag, der i polske medier nu kaldes ‘den store medielov’, ventes at blive fremsat i løbet af det kommende halve år, da regeringen stadig mangler at få finansieringen af de nye nationale medier på plads.