Valuta:100 PLN koster 176,38 DKK
Søndag 19 januar 2020

Massive danske protester over polsk gasledning

Tale ved protestmarch mod Baltic Pipe i København: - Byggeriet er godkendt, det går snart i gang, det har været behandlet i Folketingets Energi- og Klimaudvalg, og det er lovformeligt godkendt af embedsmænd i Energistyrelsen – og dermed ministeren. Så hvorfor kan vi tro, at beslutningen kan ændres? Fordi vi har befolkningen med os! EU- og folketingsvalgene i sommers viste, at befolkningen mener det med klima alvorligt, sagde en af talerne ved Baltic Pipe Nej, tak demonstration for nylig. Foto: NOAH.
EnergiKØBENHAVN: Borgergrupper og klimaforkæmpere øger presset på den danske regering, for at få stoppet bygningen af den kontroversielle Baltic Pipe gasledning til Polen. Advokat for lodsejere siger, at retssager kan være på vej.
Af: Jens Mørch
3. december 2019 - 21:12

Forberedelserne til bygningen af Baltic Pipe gasledningen, der skal sikre norsk gas til Polen via Danmark, er i fuld gang. Men det har ikke fået de berørte lodsejere og klimaaktivister til at opgive kampen for at få den stoppet. Gasledningen skal efter planen føre gas fra Nordsøen ind til det vestlige Jylland, over Fyn og videre på tværs gennem Sjælland på land. Se åbent brev til den danske regering nederst.

Retssager kan forsinke

En advokat der repræsenterer en gruppe på 80 lodsejere, tror ikke på, at der er belæg for at gennemfører ekspropriationerne som de er beskrevet, og retssager om det spørgsmål kan forsinke hele projektet. Andre grupper mener at beslutningen er i strid med Grundloven. Projektet har også tiltrukket stor international interesse af miljø og klimaforkæmpere, der mener at det er hul i hovedet at satse på løsninger med fossile brændstoffer, når det strider mod Paris-klimaaftalen.

Alt som planlagt

I Polen har regeringen meddelt, at alt omkring bygningen af Baltic Pipe forløber planmæssigt, og at forbindelse er en vigtig del af Polens grønne omstilling. Oprindeligt var polakkerne formål med Baltic Pipe, at blive uafhængig af russisk gas.

Indvielsen af Baltic Pipe er planlagt til oktober 2022. Hvis ikke forbindelsen er klar til den tid, er Polen tvunget til at genforhandle gasaftale med Rusland.

Enhedslisten tavs

Før valget sagde Enhedslisten, at Baltic Pipe skal stoppes hos ministeren, eller bringes til afstemning i Folketinget. Polennu.dk har gennem flere måneder, forsøgt at få en kommentar fra Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen, om valgløftet stadig er gældende.

Brev til den danske regering

Åbent brev afsendt af: – Klimabevægelsen i Danmark, Borgergruppen i Everdrup, Everdrup Bylaug, Folkets Klimamarch, Global Aktion, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima Aktion DK, Klimakollektivet, Mellemfolkeligt Samvirke og NOAH.

Kære statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin og formand for Energinet Lars Barfoed.

Vi ser med stor bekymring på planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den tilhørende kompressorstation ved Tågeskov. Det 12-14 milliarder kr. dyre projekt er yderst problematisk, da det står i direkte modsætning til de europæiske klimamål og Parisaftalen, er til skade for naturen, berører tusindvis af lokale og er en usikker og risikabel investering.

Klimakrisen er her, dens konsekvenser rammer allerede millioner, og øjeblikkelig handling kræves. Gentagne rapporter fra bl.a. IPCC har konkluderet, at ambitiøse reformer og tiltag er nødvendige, hvis vi vil sikre, at ondt ikke skal blive til værre. Fortsatte investeringer i fossil infrastruktur som Baltic Pipe modarbejder EU’s klimamål og Parisaftalen, og risikerer at fastlåse vores samfund til brugen af gas og dermed forsinke overgangen til vedvarende energi betydeligt. Med Baltic Pipe er der ingen positive scenarier i horisonten:

Hvis Polen gør det fornuftige og rigtige for klimaet, og omlægger til vedvarende energi, bliver Baltic Pipe en økonomisk fiasko, som danske borgere er med til at hæfte for. Bliver projektet derimod en økonomisk succes, skyldes det, at Polen fortsætter med at brænde fossile brændsler af til skade for klimaet.
Gas er ikke en grøn energikilde – heller ikke selvom det kaldes ‘naturgas’:
Gas er et fossilt brændsel, der udover CO2-udledninger, resulterer i betydelige udslip af metan (CH4), en drivhusgas, der i de første 20 år i atmosfæren er op til 80 gange mere potent end CO2. Derfor er Energinets argumenter om naturgas som erstatning for andre fossile brændsler, såsom kul, omsonst. Enhver krone brugt på gas, er en krone ikke brugt på grøn energi.

Som følge af dette bør Danmark være vores ansvar bevidst og handle i stedet for bare at snakke. Hvis vi virkelig ønsker at være en grøn stormagt, skal vi ikke bare ændre vores eget samfund, men bruge vores indflydelse der hvor vi kan. Det betyder i dette tilfælde at hjælpe Polen med en indfasning af grøn energi – ikke af gas.

Flere politikere peger på, at etableringen af Baltic Pipe er en nødvendighed for at styrke EU’s interne energimarked, og sikre større selvstændighed fra russiske gasreserver.
Men hvis EU ønsker reel energisikkerhed og selvstændighed, er løsningen ikke endnu en gasledning og en fortsat udbredelse af fossil energi. I stedet ligger løsningen i udviklingen af et stærkere vedvarende energinet.

En lokal klimakatastrofe

Baltic Pipe er ikke kun en katastrofe for klimaet, men også for de lokale: Fra Varde over Kolding, Middelfart, Odense, Slagelse og Næstved bliver tusindvis af borgere berørt af projektets 230 km anlægsarbejde på land. Det vil især ramme landbruget, men vil også resultere i faldende ejendomsværdier, ekspropriering af land og manglende salgbarhed.
Lokale har følt sig overhørt og oplever en generel håbløshed, da projektet er blevet udviklet og godkendt uden ordentlig borgerinddragelse, transparens og offentlig debat.
Det har ført til betydelig lokal modstand, især mod bygningen af kompressor-stationen ved Tågeskov, der ikke ser ud til at ende foreløbigt.
Danskerne har desuden klart tilkendegivet deres ønske om reel handling på klimaspørgsmålet. Det har vi set henover de sidste måneders marcher, demonstrationer og klimastrejker, hvor titusindvis har protesteret i mere end 20 byer landet over.


Givet de ovenstående grunde mener vi, at det ikke er i almenvellets interesse, at Danmark lægger land og vand til Baltic Pipe projektet. Derfor vil vi på det kraftigste anbefale Energinet og den danske regering at droppe planerne om anlæg af gasrørledningen Baltic Pipe og den dertilhørende kompressorstation ved Tågeskov. Lad os droppe den fortsatte investering i fossil energi og handle til fordel for klimaet, naturen, de lokale og demokratiet.

Brevet er sendt til den danske regering af: – Klimabevægelsen i Danmark, Borgergruppen i Everdrup, Everdrup Bylaug, Folkets Klimamarch, Global Aktion, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima Aktion DK, Klimakollektivet, Mellemfolkeligt Samvirke og NOAH.

LÆS MERE

Mest læste (Danmark)

Seneste

Mest læste (i dag)

Seneste

Polen

Vejret

I dag, 20. januar 2020
00:00-06:00

Skyet

Skyet
1 °C

I dag, 20. januar 2020
02:00-06:00

Opholdsvejr

Opholdsvejr
1 °C

I dag, 20. januar 2020
00:00-06:00

Skyet

Skyet
2 °C

I dag, 20. januar 2020
00:00-06:00

Delvis skyet

Delvis skyet
2 °C

I dag, 20. januar 2020
00:00-06:00

Delvis skyet

Delvis skyet
3 °C