Ny dom mod Polen fra Menneskerettigheds domstolen

domstolen
Den polske dommer Waldemar Żurek, der arbejdede for byretten i Krakow, kritiserede Kaczynski-regeringens nye ”rets-reformer” og blev fyret. Nu har han fået oprejsning fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Arkivfoto.

STRASBOURG: Menneskerettigheds domstol har idømt Polen en bod, for at lukke munden på en dommer der har kritiseret retsreformerne.

LÆS  Præsident har hastegodkendt ny lov om kommission

Menneskerettigheds domstol i Strasbourg-domstolen har afsagt en ny dom – der igen går mod Polen. Sagen handler om dommer Waldemar Żurek, der har kritiseret de såkaldte retsreformer i Polen, der har givet mere magt til politikerne.

Retten i Strasbourg fastslog enstemmigt, at der var sket en krænkelse af dommerens ytringsfrihed. På spørgsmålet om en fair rettergang, stemte en ud af de syv dommere imod.

Domstolen om to forhold

Polen har helt præcist, overtrådt Artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Den fastslår retten til en fair rettergang, samt Artikel 10, der handler om ytringsfrihed. Domstolen lagde vægt på, at myndighederne har forsøgt at bringe dommeren til tavshed.

– De foranstaltninger, som myndighederne har truffet mod dommer Waldemar Żurek, havde til formål at skræmme ham, skriver Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol torsdag. I begrundelsen for dommen er der en beskrivelse af talrige handlinger, som den polske regering har kontrolleret.

Menneskerettighedsdomstolen tildelt Waldemar Żurek en erstatning på 15.000 euro som kompensation for chikanerierne. Derudover yderligere 10.000 euro til at dække sagens omkostninger for advokaten.

– Dagens dom bekræfter ikke alene det faktum, at dommer Waldemar Żureks rettigheder og frihedsgrader blev krænket, men den udstiller også de ulovlige handlingerne fra de politikere, der stod bag udrensninger, siger dommerens advokat Mikołaj Pietrzak.

– Dette er endnu en dom, der bekræfter det forkastelige i de såkaldte reformer af retssystemet i de senere år, siger advokaten.

LÆS  Statsminister: Tyskland skal ikke belære os om demokrati

Kaczynski-regeringen kan anke dommen.

LINK: Se dommen på domstolens hjemmeside her

 

LÆS  Statsminister: Tyskland skal ikke belære os om demokrati