eu_domstolens_dommere
KØBENHAVN: Den internationale dommerforenings europæiske afdeling, rejser ny skrap kritik af forholdene i Polen, og opfordrer landets regering til at følge internationale og europæiske aftaler.
LÆS  Præsident har valgt dato til Europa-Parlaments valget


Den europæiske del (EAJ) af den internationale dommerforening (International Association of Judges) har på sit årsmøde i København vedtaget en resolution, der rejser ny hård kritik af Polen, som de anklager for at bryde med de anerkendt retsstatsprincipper. Dommerne rejser kritik af en lang række forhold, der svækker retsstaten og demokratiet i Polen.

Styring af dommerstand

Dommerforening kritiserer blandt andet måden at udnævne dommere på og hele den politiske styring af domstolene. Den internationale dommerforening kritiserer også en ny lov fra april om dommerne, der kommer midt i et juridisk slagsmål om en lang række tilsvarende verserende sager i EU.

Dommerne tager også afstand fra en ny lov, der betyder at regeringen kan genåbne sager der er afgjort ved polske domstole med 20 års tilbagevirkende kraft.

Den tidligere danske formand for dommerforeningen i Europa, Mikael Sjöberg, har tidligere rejst skarp kritik af retstilstandene i Polen på vegne af EAJ.

LÆS RESOLUTION
Eksternt link: Udtalelse fra IAJ 10 maj 2019 i København

LÆS  Næsten hele Europa takkede Lech Walesa
LÆS  Polske kvinder blandt de mest aktive i Europa