Peter_Tærø_Nielsen_om_nye_regler_for_pantebreve

Den danske advokat Peter Tærø Nielsen er stifter og seniorpartner i Peter Nielsen & Partners (PNP) Law Office i Warszawa. Arkivfoto.


WARSZAWA: Reglerne for pantebreve ændres radikalt fra i dag, oplyser den dansk-polske advokat Peter Tærø Nielsen fra Peter Nielsen & Partners Low Office i Polen.


Polen reformerer sit pantebrevssystem. Det betyder markante ændringer, oplyser den dansk-polske advokat Peter Tærø Nielsen fra firmaet PNP Low Office i Warszawa.

Ændringerne skal gøre det enklere, billigere og mere fleksibelt at bruge pantebreve til sikring af gæld.

– Der er tale om store ændringer. Derfor anbefaler vi virksomheder, landbrug og privatpersoner, som enten har sikret sin gæld, eller har lånt mod sikring i pantebreve, at være opmærksomme på de nye regler, siger advokat Peter Tærø Nielsen fra sit kontor i Polen.

Kun en type

Der har indtil i dag eksisteret to former for pantebreve i Polen, som ikke kan sammenlignes med danske betegnelser:

”Hipoteka kaucyjna” er pantebreve i fast ejendom, der sikrer eksisterende og fremtidige krav. Den type pantebreve bliver ofte brugt i boliglån, hvor der sikres mere end lånesummen, for eksempel for at sikre långiver mod ikke forfaldne renter og strafrenter.

”Hipoteka zwykla” sikrer i modsætning til ovenstående et konkret beløb, der er kendt på underskrivelses-tidspunktet.

Fremover vil der kun være en slags pantebreve i Polen.

Fordel for låntager

I forhold til de hidtidige regler vil den nye lov give lånetager en fordel frem for långiver, oplyser Peter Tærø Nielsen.

Læs mere om de nye regler i det seneste nyhedsbrev fra Peter Nielsen & Partners (Følg linket til højre)