Polakker flytter ud fra byerne til landet

  Flere_byboer_har_valgt_at_flytte_på_landet_i_Polen

  Det er især de velhavende polakker, der flytter fra byerne og ud på landet, skriver et af Polens førende dagblade. Foto: Anna Werenberg, polennu.dk.


  WARSZAWA: Modsat den danske tendens, så har især velhavende polakker valgt at forlade storbyerne til fordel for at bosætte sig i landdistrikterne.


  Flere polakker er flyttet fra byerne ud på landet end omvendt det seneste årti, skriver dagbladet Rzeczpospolita.

  300.000 færre byboer

  Siden 2002 er der blevet 300.000 færre indbyggere i Polens 908 største byer. Hovedårsagen til det lavere indbyggertal er, at 240.00 polakker har valgt at flytte fra byerne ud på landet.

  De velhavende vælger landet

  Det er især velhavende polakker over 50 år, der køber hus i landområderne for at slippe væk fra byens larm, men også unge familier vælger i stigende grad at flytte på landet, hvor der er bedre betingelser for deres børn. Det siger professor i demografi og rektor ved Lazarski Universitet Krystyna Iglicka til dagbladet Rzeczpospolita.

  Ældre bybefolkning

  Bevægelsen fra by mod land betyder, at befolkningen i de polske byer er blevet ældre i perioden, hvor andelen af pensionister er steget med 3,5 procentpoint til 18,3 procent, mens andelen af børn er faldet, så de i dag udgør 16,9 procent af befolkningen i de polske byer.

  Udviklingen betyder også færre skatteindtægter for de polske by-kommuner.