Polakkerne_er_det_mest_EU-tilfredse_folkefærd_i_Europa

Polakkerne er de mest tilfredse EU borgere, når det gælder holdningen til EU-fællesskabet. Foto: Pawel Kabanski.


Er medlemskabet af EU en god ting? Det spørgsmål har de europæiske befolkninger fået stillet og polakkerne siger ja flest gange. Det skriver det danske EU-skeptiske magasin Notat i sin november-udgave med fokus på Polen.


Tilfredsheden med EU i de nye medlemslande er dalende. Men ikke i Polen. Landet er det mest EU-positive målt på befolkningerne, skriver månedsmagasinet NOTAT i sin november-udgave.

Lidt over Danmark

Undersøgelsen, der er fra juli måned og foretaget af Eurostat, viser også, at danskerne er meget tilfredse med EU. Mens tilfredsheden i befolkningerne i samtlige 27 EU lande i gennemsnit er på lidt over 50 %, så ligger både Danmark og Polen på cirka 65 – polakkerne lidt over.

Forskel på øst og vest

NOTAT skriver også, at mens det er emner som social velfærd, sundhed og pensioner, der bekymrer EU’s østlige befolkninger, så er det spørgsmål som terrorisme og indvandring, der bekymrer mest i de vestlige EU-lande.

Fokus på Polen

Månedsmagasinet har fokus på Polen, og udover historien om polakkernes tilfredshed med EU kan man finde flg. interessante polske historier i magasinet: Leder: Status fra Europas midte

Oversigt: Nye medlemslande
Analyse: Den ’skæve’ vækst (om Polen)
Artikel: Byggeboom
Artikel: Der er guld for enden af oksekærren
Analyse: Udvikling i de polske jordpriser
Artikel: ’Jeg klager ikke’ – om polsk landmand
Artikel: Familiebrug under pres Artikel: ’Fagforeninger – ikke her!’
Artikel: Tovtrækkeri om klima over jerntæppet
Artikel: Gasrør uden om Rusland – og mere atomkraft
Artikel: Polakkerne er mest glade for EU

Link til det EU skeptiske månedsmagasin NOTAT.