vistula_kanal

Polens Lov og Retfærdigheds regering (PiS) mener ikke at den 5 meter dybe og 1,3 kilometer lange kanal har nogen indvirkning på miljøet, og derfor skal EU-kommissionen ikke godkende projektet. Arbejdet er påbegyndt. PR-foto.


WARSZAWA: Polen vil bygge en kanal gennem et naturområde. EU, lokale og regionale myndigheder kræver miljøundersøgelser først.


EU har bedt Polen om at stoppe bygningen af en kanal, der skal gøre fartøjer fra blandt andet byen Elblag uafhængige af at skulle passere russisk farvand ved Kaliningrad for at få adgang til Østersøen.

Flere løsninger med en kanal har været under udarbejdelse gennem årene. I sidste måned gik arbejdet pludseligt i gang, trods manglende undersøgelse af miljøkonsekvenser i det særligt attraktive naturområde.

EU-godkendelse

Ifølge aftalerne med EU, skal bygningen af en kanal godkendes, hvis den har påvirkning på miljøet. Det erkender Polens regering også, men argumentere for at de ikke skal have tilladelse fra EU-kommissionen, da kanalen er nødvendig og ikke har nogle konsekvenser for miljøet. Nødvendigheden argumenteres ud fra sikkerhedspolitiske spørgsmål.

To side af samme sag

Efter et møde fredag med EU-kommissionen i Bruxelles, oplyste den polske side at kanalen var accepteret af EU. Men en embedsmand siger til flere polske medier, at EU-kommissionen netop ikke har godkendt bygningen af kanalen.

5 meter dyb

Kanalen skal efter planen være 5 meter dyb, og 1,3 kilometer lang. Projektet er budgetteret til 880 millioner zloty og ventes afsluttet inden 2022, samme år som Polen – efter planen – ikke længere vil købe gas i Rusland.

Der er ikke kommet nogen polsk reaktion på om man fortsætter byggeriet eller ej, men omvendt er der heller ingen tegn på at byggeriet stoppes.