Polen er blevet mere attraktiv for investeringer

  world_economic_forum

  World Economic Forum placerer Polen som nummer 3 blandt landene i Central- og Østeuropa efter Estland og Tjekkiet. Foto: WEF


  GENEVE: Polen ligger som nummer 39 i verden, når det gælder økonomisk konkurrencedygtighed, viser den årlige opgørelse fra organisationen World Economic Forum


  For andet år i træk rykker Polen markant frem på den liste over konkurrencedygtighed, som organisationen World Economic Forum (WEF) hvert år laver

  På den nye liste ligger Polen nummer 39 mod 46 for et år siden.

  WEF rangordner verdens lande ud fra, hvordan de klarer sig på 12 forskellige målepunkter.

  Højere uddannelse trækker op

  Polen scorer blandt andet højt, når det gælder antallet af unge, der får en videregående uddannelse, de videregående uddannelsers standard og tilliden til banksektoren.

  Størrelsen af det polske marked trækker også op sammen med udviklingen af den financielle sektor.

  Transportsystemet er bagud

  Til gengæld bør Polen gøre noget ved at vedligeholde og forbedre landets transportsystem. På det punkt ligger landet nummer 108 i verden.

  Næsten lige så slemt ser det ud, når det gælder erhvervslivets syn på effektiviteten i den offentlige sektor. I den kategori må Polen nøjes med en placering på plads nummer 103.

  Mere forskning og udvikling¨

  WEF konkluderer, at Polen bør satse på at skabe stærkere klynger, hvor virksomheder inden for samme sektor ligger og arbejder tæt sammen.

  Virksomhederne skal generelt orienteres mere i retning af mod forskning og udvikling af nye produkter.

  Endelig er et større samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv nødvendigt, hvis Polen skal fortsætte af den udviklingsorienterede vej.

  Danmark nummer ni

  Schweiz ligger nummer øverst på listen over landenes konkurrencedygtighed. Danmark er nummer 9.

  WEF inddeler landene i tre grupper, hvor niveau 3 er de økonomisk udviklede. Polen befinder sig sammen med flere andre central- og østeuropæiske lande i en mellemkategori af lande på vej fra niveau 2 til niveau 3.