Ambulance

Polske ambulancer kan fremover rykke ud i Tyskland og omvendt. Arkivfoto


WARSZAWA: Polen og Tyskland har indgået en aftale om et grænseoverskridende samarbejde om redningsopgaver.


Polske ambulancer og redningskøretøjer kan fremover komme til hjælp ved ulykker i det østligste Tyskland.

På samme måde kan tysk redningspersonel overskride grænsen og yde assistance i de vestlige Polen.

Ministre underskrev aftale

Det grænseoverskridende samarbejde er resultatet af en aftale som de to landes sundhedsministre Bartosz Arlukowicz og Daniel Bahr underskrev li Warszawa ige før jul.

Aftalen indebærer, at den nærmeste ambulance eller redningskøretøj vil blive sendt til en ulykkessted, uanset på hvilken side af grænsen det befinder sig.