strejker_i_polske_kulminer_mod_lukning_polen_polennu

Kulminearbejderne er utilfreds i Polen, og der har gentagne gange været strejker. Nu fastslår en rapport at halvdelen af minearbejderne skal afskediges, hvis den polske kulmine industri skal overleve år 2020. Arkivfoto.


WARSZAWA: En rapport om Polens kulmine-industri viser at hovedparten af kulminerne i Polen lukker i 2020, hvis der ikke gribes ind.


Den polske kulmine industri er i krise, og hvis ikke der omgående gøres noget for at reducere omkostninger og øge produktiviteten, så kollapser industrien i år 2020. Det er konklusionen i en rapport om den polske minedrift udarbejdet af Warszawa Økonomisk Institut (WISE).

Værre end de værste

– Selv de mest urentable amerikanske kulminer klarer sig tre gange bedre i produktivitet, end de polske, fastslår rapporten. Det hedder endvidere, at antallet af medarbejdere i kulmine industrien skal halveres inden for de næste fem år, i modsat fald vil hovedparten af minerne indstille driften.

Glippede gode tider

I den kritiske rapport fremgår det også, at kulmine industrien trods de høje energipriser frem til 2012, heller ikke kunne lave gode resultater, eller bruge gevinsten på at investere i ny teknologi eller gøre processerne mere rentable.

Vigtigste kilde

Kulmine industrien i Polen producerede 144 millioner tons kul i 2012, og dækker 55 procent af det samlede energiforbrug i Polen, og 75 procent af el-produktionen.

Polen er verdens 9. største producent af kul, og nummer 2 i Europa, efter Tyskland.