Mindre_fiskeri_i_Østersøen
LUXEMBOURG: Forhandlingerne i EU om fiskekvoterne i Østersøen er nu afsluttet.

EU-kommissær Maria Damanaki, der haft møde med fiskeriministre fra EU-landene omkring Østersøen, kalder det for ”en stor succes”, at landene nu er enige om en begrænsning af fiskerikvoterne i Østersøen.

Historisk enighed

Repræsentanter fra regeringerne i Polen, Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen og Letland er blevet enige om at beskære torskekvoterne i den østlige del af Østersøen med 9,0 procent til 61.565 tons.

Kvoterne i den vestlige del fastholdes uændret.

Polen er med

Fiskerikvoterne har givet anledning til flere konflikter mellem Polen og EU, men denne gang er der altså opnået enighed. Polen har bl.a. en verserende sag ved EF-Domstolen, om mangelfuld kontrol over fiskeriet i Østersøen.