Polsk ja til reduktion af fiskekvoter i Østersøen

  Mindre_fiskeri_i_Østersøen

  Arkivbillede.


  LUXEMBOURG: Forhandlingerne i EU om fiskekvoterne i Østersøen er nu afsluttet.


  EU-kommissær Maria Damanaki, der haft møde med fiskeriministre fra EU-landene omkring Østersøen, kalder det for ”en stor succes”, at landene nu er enige om en begrænsning af fiskerikvoterne i Østersøen.

  Historisk enighed

  Repræsentanter fra regeringerne i Polen, Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen og Letland er blevet enige om at beskære torskekvoterne i den østlige del af Østersøen med 9,0 procent til 61.565 tons.

  Kvoterne i den vestlige del fastholdes uændret.

  Polen er med

  Fiskerikvoterne har givet anledning til flere konflikter mellem Polen og EU, men denne gang er der altså opnået enighed. Polen har bl.a. en verserende sag ved EF-Domstolen, om mangelfuld kontrol over fiskeriet i Østersøen.