Regering lover valgløfter indfriet inden 100 dage

  Statsminister_i_polen_Beata_Szydlo_fremlægger_i_Sejmen

  Statsminister Beata Szydlo fremlagde onsdag regeringens planer i Sejmen, hvor hun lovede, at regeringens valgløfter bliver indfriet inden for de første 100 dage. Foto: Polens Sejm.


  WARSZAWA: Statsminister lover, at den ny regering i Polen har indført sine valgløfter om børnepenge, lavere pensionsalder, højere mindsteløn og skattelettelser inden 100 dage.


  – Vores regerings program er for det første udvikling, for det andet udvikling og for det tredje udvikling. Sådan sagde Polens statsminister Beata Szydlo i sin tale til parlamentet onsdag formiddag, hvor hun fremlagde regeringsgrundlaget for Polens ny regering.

  100 dage til indfrielse af valgløfter

  Statsminister Beata Szydlo gav sin regering 100 dage til at få gennemført de største valgløfter, som hendes parti Lov og Retfærdighed (PiS) gik til valg på, det vil sige en børnecheck på 500 zloty fra barn nummer to, en nedsættelse af pensionsalderen til 60 år for kvinder og 65 år for mænd, et større bundfradrag, der er fritaget for skat, og en hævelse af mindstelønnen til 12 zloty i timen.

  Højere lønninger

  Lavere skat til små og mellemstore virksomheder og bedre adgang til relevant uddannet arbejdskraft skal være med til at styrke beskæftigelsen og sikre, at lønningerne i Polen vil stige, lovede statsministeren, der også stillede i udsigt, at regeringen vil indgå en aftale med arbejdsmarkedets parter om at hæve minimumslønnen, afskaffe kort-tids-kontrakter og styrke efterspørgslen efter arbejde i Polen.

  Børn, landbrug, sundhed

  Andre løfter fra statsministeren var flere børnehaver, bedre forsikringsordninger og støtte til landbruget, bedre sygehuse og en tilbagevenden til et skolesystem med otte års folkeskole og fire års erhvervsskole, som man havde i Polen frem til slut-1990’erne.

  Styrke nationalfølelsen

  Statsministeren lovede desuden, at den historiske og nationale bevidsthed skal styrkes, både i skolerne, i kulturen og i public-service medierne, der skal tilføres flere midler.

  Sikkerhed og international rolle

  Statsminister Beata Szydlo berørte kun kort regeringens udenrigspolitik, hvor hun slog fast, at Polens sikkerhed har førsteprioritet, både når det gælder den militære, den økonomiske og den energimæssige sikkerhed, men at regeringen også lægger vægt på at spille en rolle på den internationale arena.

  Tillidsvotum i dag

  Parlamentet skal senere i dag stemme om et tillidsvotum til den ny-udnævnte regering på baggrund af statsministerens tale. Regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS) har sit eget flertal i parlamentet efter valget den 25. oktober.