saeler_ved_den_polske_kyst
MEWIA LACHA: Et rekordstort antal gråsæler er observeret i Wisla flodmundingen.

Forskere har registreret 25 gråsæler hvilende på samme tid på sandbanke i Mewia Lacha, i Polen. Det er et rekord antal af WWF Polskas sidste arealundersøgelsesprojekt. Antallet af sæler, der har hvilet på samme tid ved den polske kyst, har i mange år ikke oversteget 20.

Sælbestanden truet

For et hundrede år siden levede der cirka 100.000 sæler omkring Østersøen.

Krise i ​​1980’erne

Den største krise for sælbestanden i Østersøen opstod i slutningen af ​​1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne, da antallet af sæler faldt til omkring 4.000.

Flere sæler ved den polske kyst

I dag er sælbestanden i Østersøen igen øget til over 20.000.

Wisla flodmunding område, der er et yndet mål for sæler, er et af de få steder på den polske kyst, hvor der findes sandbanker, der er afskåret fra fastlandet.

Her kan de hvile uforstyrret af mennesker.