Sejmen

Den laveste valgdeltagelse efter 1989 – 40,57 % i 2005
Den højeste valgdeltagelse efter 1989 – 53,88 % i 2007

Der er spærregrænse i Polen på 5 % for partier og 8 % for koalitioner af partier. Det tyske mindretal er undtaget fra denne bestemmelse og har altid mindst ét mandat.

Spærregrænsen var ikke indført ved valget i 1991.

Parlamentsvalget i 1989 var det sidste valg i Folkerepublikken Polen (PRL) - 'kommunisttiden'.

Sejmen, den såkaldte Kontraktsejm, blev indgået ved aftalerne, der blev indgået ved Rundbordssamtalerne i det første del af 1989 mellem PRL-regeringen, oppositionen og den katolske Kirke.

Valget den 4. juni 1989 blev afholdt i henholdt til PRL-forfatningen af 1952.

Den sidste PRL-Sejm har den 29. december 1989 ændret PRL-forfatningen (navnet af staten og de statslige myndigheder). Ændringen trådte i kraft den 31. december 1989.

Valget i 1997 blev afholdt i henholdt til den nye forfatning, der er trådt i kraft den 17. oktober 1997.

Parlamentsvalget i 1989 regnes for at være det første delvist frie valg efter II. Verdenskrig.
Parlamentsvalget i 1991 regnes for at være det første fuldstændigt frie valg efter II. Verdenskrig.

1989-1991 – X. valgperiode af Sejmen (PRL)
1991-1993 – I. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
1993-1997 – II. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
1997-2001 – III. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
2001-2005 – IV. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
2005-2007– V. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
2007-2011 – VI. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)
2011-        - VII. valgperiode af Sejmen (III. Republik Polen)