Prostituerede

Nu er de mere lyssky dele af den polske økonomi er kommet med i den seneste opgørelse over BNP. Arkivfoto.


WARSZAWA: Ny metode til at opgøre bruttonationalproduktet, viser at Polens sorte økonomi udgør 1,7 procent.


Prostitution, narko og smugleri bidrog til 0,1 procent af Polens bruttonationalprodukt (BNP) i 2013. Det viser nye officielle tal, der for første gang er opgjort efter nye EU-retningslinier.

Ny metode

Den nye måde at beregne bruttonationalproduktet på er et krav for EU, for at kunne standardisere og sammenligne data fra landene, efter et direktiv på basis af FN-retningslinier.

Sort økonomi

Tallene fra Polens officielle statistisk (GUS) fra 2013 viser også, at den »sorte økonomi” samlet set udgør 1,7 procent af BNP.

Frankrig udenfor

Alle lande i EU er underlagt den ny særlige metode til at opgøre den sorte økonomi.

Uden for ordningen er dog Frankrig, der nægter at medtage værdien af sexarbejde i nationalværdien, da området ofte er styret gennem ulovlig menneskehandel og tvang. De fleste af EU-landene deler samme synspunkt, men Frankrigs modstand mod den frivillige registrering, har åbenbart været for massiv.