Vejtransporten i Polen voksede under den økonomiske krise

  Den_polske_vejtransport_voksede_under_krisen

  Stigende mængder gods bliver flyttet rundt på vejene i Polen. Antallet af internationale vejtransporter til og fra Polen er også i vækst. Arkivfoto


  BRUXELLES: I perioden 2004 til 2009 voksede den polske transport af gods på vejene med 80 procent. Væksten fortsatte også under krisen.


  Fra 2004 til 2008 voksede mængden af gods, der blev transporteret på vejene i EU markant.

  Så satte den økonomiske krise ind og et år senere var vejtransporten faldet med 10,1 procent, når man ser samlet på EU landene, viser tal fra EUs Statistiske Kontor, Eurostat.

  Faldet er dog langt fra lige fordelt, og Polen kunne som det eneste EU land notere en stigning mængden af gods på vejene på 9,6 procent.

  80 procents vækst

  Statistikken viser, at Polen i årene 2004 til 2009 har haft en samlet vækst i mængden af gods, der transporteres på vejene på ikke mindre end 80 procent.

  Sammen med Ungarn er Polen klart det EU land, hvor godsmængden på vejene er steget mest.

  Vækst igen i 2010

  Det samlede billede for EU landene var, at godsmængderne begyndte at stige igen i 2010.

  I andet kvartal 2010 lå den transporterede godsmængde dog stadig ni procent under samme kvartal i 2008.