Afviser præsidentens ønske om hastebehandling af ny finanslov

Hastebehandling Polen
Parlamentsformand Szymon Hołownia vil ikke efterkomme præsident Andrzej Dudas ønske om at hasteindkalde parlamentet på grund af hans veto mod finansloven. Vi mødes som planlagt, siger formanden. Næste møde bliver derfor den 10. januar. Foto: Sejmen.

WARSZAWA: Præsident Duda har fremsendt lovforslag til finansloven til hastebehandling hos de folkevalgte. Det afvises af parlamentsformanden.


Parlamentsformand Szymon Hołownia har modtaget anmodning fra den polske præsident Andrzej Duda, om hastebehandling af et nyt forslag til finansloven. Forslaget skal modvirke de effekter, som præsidentens veto mod den vedtagne finanslov giver.

Hastebehandling efter veto

Præsidenten har nedlagt veto, fordi han ikke vil acceptere at der gives 3 milliarder til public servicemedierne, når ledelserne der var loyale overfor den tidligere regering og præsidenten, er blevet fyret. Det meddelte han, den 23. december og han forlangte at parlamentet skulle tage indkaldes i dag onsdag, den 27. december.

Men anmodningen om hastebehandling fra præsidenten preller af på parlamentsformanden. Han fastholder den plan, der allerede er for møderækken i parlamentet. Sagen behandles derfor på næste planlagte session i Sejmen den 10. og 11. januar.

(Fortsættes under)

Erklæring fra formanden for sejmen, Szymon Hołownia.

– I dag modtog Sejmen en anmodning fra præsidenten for Republikken Polen, Andrzej Duda, om at genoverveje loven af ​​21. december 2023 om særlige løsninger til gennemførelse af budgetloven for 2024 (den såkaldte budgetrelaterede lov). Samtidig forelagde Republikken Polens præsident Sejmen et nyt udkast til lov om særlige løsninger til gennemførelse af budgetloven for 2024. Jeg vil gerne informere Dem om, at begge dokumenter er blevet sendt til foreløbig udtalelse gennem Sejmens juridiske tjenester.

 – Efter at vi har gennemført den procedure, formentlig i dag, vil de blive tildelt parlamentariske formularnumre. Præsidentlovforslaget vil blive sendt til høring og sendt til statsminister Donald Tusk med henblik på at fremlægge regeringens holdning. Præsidentens veto vil blive behandlet af parlamentets formand. Sejmen vil arbejde i henhold til den tidsplan, der er vedtaget af alle politiske kræfter. Sejmens næste session vil derfor finde sted den 10.-11. januar 2024, meddeler Hołownia.

Ingen lønforhøjelser

Den manglende godkendelse fra præsidenten, Andrzej Dudas veto, betyder at skolelærer, politibetjente og andre faggrupper, ikke får de lønstigninger de er blevet lovet.

Donald Tusk har taget præsidentens veto med sindsro, og lovet præsidenten at sikre uvildige og objektive frie medier, som ellers var præsidentens anke.

Statsministeren vil nu udarbejde et nyt forslag til finanslov, som præsidenten skal kunne acceptere.