Dagbøder til Polen for ikke at følge EU domstolen

  bialowieza_urskov_polen

  Polens regering er af EU-domstolen blevet idømt dagbøder på 100.000 euro, indtil fældningen af urskov i det østlige Polen bliver stoppet. Arkivfoto.


  BRUXELLES: Polens tilsidesættelse af EU-domstolen om fældning af urskov i det østlige Polen udløser nu dagbøder på 100.000 euro.


  Polens regerings konstante kamp mod EU får nu direkte økonomiske konsekvenser for landet. Den polske regering har givet tilladelse til fældning af Europas eneste urskov i det østlige Polen – Bialowieza skoven – som er fredet og på UNESCO-listen. Det har fået UNESCO, EU og talrige NGO’ere til at kræve et stop for ødelæggelserne af den enestående skov.

  Trodsede dom

  I juli bad EU domstolen den polske regering om at stoppe fældningen af den sjældne skov, indtil EU- domstolen havde behandlet sagen. Men trods dommen fra EU-domstolen, fortsatte den polske regering fældningen af urskoven. Nu kommer Polen så til at betale 100.000 euro om dagen, indtil fældning stoppes.

  Åben krig med EU

  Polens regering der kom til magten for to år siden, har lige siden dens indsættelse været på kollisionskurs med partnerne i Europa. I forvejen har Polen brudt de demokratiske spilleregler i forhold til domstolene, medierne og gennem udrensninger i den offentlige sektor i Polen.

  Alle EU-forsamlinger har udtrykt voldsom kritik af Polens enegang, og EU-parlamentet har bedt det polske parlament om at stoppe lovgivningsarbejdet, indtil problemerne med forfatningen og dommerstanden er løst.

  Polens konfliktsøgende linje overfor Bruxelles fortsætter for uformindsket styrke, og afgørelsen fra EU-domstolen gør næppe stort indtryk i Kaczynski regeringen.