EU: Polen bryder traktat og europæiske værdier

  anders_samuelsen_jens_moerch_polen_polennu
  Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen mener, at konstruktiv dialog er vejen frem i konflikten mellem Polen og EU. Redaktør er uenig med ministeren. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.

  Udenrigsminister Anders Samuelsen var ikke selv med på mødet i Europaudvalget, da medlemmerne havde Polen på dagsorden. Nu har de folkevalgte medlemmer fået en yderligere orientering fra Udenrigsministeriet om, hvorfor problemerne med Polen får konsekvenser for hele EU-samarbejdet. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.


  KØBENHAVN: EU-Kommissionen vil ikke give sig overfor Polen, der med nye love er i strid med både fundamentale demokratiske værdier og spillereglerne for det indre marked.


  Da Folketingets Europaudvalg holdt møde i slutningen af juni, ønskede nogle af udvalgets medlemmer at høre argumenterne fra EU-kommissionen om, hvorfor sagen med Polen er så vigtig for hele fællesskabet. Nu er svaret kommet til udvalget i form af et notat med titlen: Kommissionens argumenter om konsekvenser for andre EU-medlemslande ved manglende overholdelse af retsstatsprincipperne i Polen.

  Seks argumenter fra EU

  Kommissionen valgte i december 2017 at iværksætte en procedure mod Polen efter TEU artikel 7, stk. 1, for overtrædelse af retsstatsprincipperne i forbindelse med reform af Polens domstolssystem. Dette notat baserer sig på skriftligt materiale fra Kommissionen i forbindelse med aktivering af TEU artikel 7proceduren.

  I materialet om artikel 7-proceduren nævner Kommissionen flere problematikker ved overtrædelse af retsstatsprincipperne, herunder opretholdelse af magtens tredeling og uafhængige domstole, som kan få konsekvenser for andre medlemslande samt unionen som et hele. Kommissionen nævner:


  1) At det bryder med medlemslandenes fælles værdier, som EU er bygget på, såfremt domstolene ikke er frie fra politisk indflydelse.

  2) At når der stilles spørgsmål til retsstats-principperne i ét medlemsland, stilles der også spørgsmål ved den samlede unions funktionsmåde, herunder f.eks. for RIA-området og det indre marked.

  3) At respekt for retsstatsprincipperne er en forudsætning for at opretholde rettigheder og forpligtelser i EU-traktaten.

  4) At respekt for retsstatsprincipperne er en forudsætning for at etablere gensidig tillid imellem borgere, virksomheder og nationale myndigheder i medlemslandenes retssystemer.

  5) At retsstatsprincipperne er essentielle for et velfungerende indre marked, fordi økonomiske enheder er nødt til at have sikkerhed for, at de juridisk vil blive behandlet ens.

  6) At respekt for retsstatsprincipperne er essentielt for den gensidige tillid på RIA-området, særligt mht. effektivt juridisk samarbejde, hvilket ikke kan garanteres uden et uafhængigt retssystem i hvert medlemsland.

  Brud på unionens samlede funktionsmåde vil i sidste ende have konsekvenser i de enkelte medlemslande, herunder f.eks. økonomiske konsekvenser som følge af et dysfunktionelt indre marked, eller konsekvenser i form af, at unionsborgere ikke længere har garanti for de samme rettigheder i unionen.

  Herudover kan det nævnes, at der er verserende sager ved EU-Domstolen, som relaterer sig til domstolsreformen i Polen (C-192/18 og C-216/18). C192/18 drejer sig bl.a. om lovligheden af Polens domstolsreformer fsva. ligestilling og pensionsalder for dommere, imens C-216/18 vedrører spørgsmålet om, hvorvidt domstolsreformerne er til hinder for udlevering af personer til retsforfølgelse i Polen.

  SE NOTAT
  Udenrigsministeriet: Kommissionens svar til Folketingets Europaudvalg

  Artikel 7

  Polen kom på dagsorden i Folketinget Europaudvalg, efter at den tre måneder lange høringsperiode mellem EU og Polen er endt resultatløst.

  Europa-Kommissionen har nu fået grønt lys til at fortsætte artikel 7 proceduren mod Polen, ligesom der er gennemført en straks handling, der kræver at Polen stopper de omstridte love, der sikre parlamentet kontrollen over højesteretsdommerne.