Europarådet: Alle dele af det polske retsvæsen er i fare

  frans_timmermans_eu

  De vedtagne love om domstolene sætter uafhængigheden af alle dele af retsvæsenet i alvorlig fare, udtaler Venedig-kommissionen om Polen. Det er næstformanden i Europa-Kommissionen Frans Timmermans der er i front med kritikken af Polen. Arkivfoto.


  BRUXELLES: EU’s demokratiske vagthund kommer med sønderlemmende kritik af Polens regering der vil have kontrollen med landets domstole.


  Nye og gamle kontroversielle love er ved at nedbryde de polske domstole, og justitsministeren og præsidenten får magt til at rejse anklager uden om domstolene fremover. En ny lov, der blev vedtaget fredag, betyder at justitsminister og præsidenten kan indlede retssager, som de synes.

  To gange veto

  Præsident Duda nedlagde i juli veto mod to love, som han nu har ændret en smule. Det gjorde parlamentet også fredag, men vedtog alligevel samtlige af de kontroversielle lovforslag, der udløste massive protester i gaderne og internationalt i juli.

  Skrappe end sidst

  Og skulle man tro, at den nye version af lovsættet om at tage kontrollen over domstolene, er mildere i forhold til demokratiet – så nej. Tværtimod er der tale om nye stramning, blandt andet ved at regeringen nu kan rejse sager mod alle og enhver uden særlig grund for hændelserne gennem de seneste tyve år, og bringe dem for en dommer. Som regeringen eller præsidenten selv har udpeget.

  Tre timers debat

  Loven blev vedtaget efter tre timers følelsesladet debat, og med 239 stemmer for og 171 imod. 24 medlemmer af parlamentet stemte hverken for eller imod.

  En anden del af lovene der blev vedtaget fredag, betyder at præsidenten og regeringen kan afskedige dommere, hvis de synes at de er for gamle. Regeringen begrunder forslagene med, at de polske domstole er korrupte og ineffektive.

  Skarp kritik

  EU’s demokratiske vagthund, Venedig-kommissionen under Europarådet, kom fredag med skarp kritik af såvel tidligere vedtagne love, samt de ny love, der er en stramning i forhold til regeringens forslag i juli.

  Europarådet udtaler, at de vedtagne love sætter uafhængigheden af alle dele af retsvæsenet i alvorlig fare. Torsdag besluttede EU-kommissionen at indlede sag mod Polen – denne gang på grund af flygtningespørgsmålet.