Forsvaret vil have soldater til at opføre sig pænt

  Polen har lige nu 2.000 soldater i Afghanistan, mens yderligere 600 står foran umiddelbar udsendelse. Foto: Polens Forsvar.


  WARSZAWA: Polsk forsvar vil bruge syv millioner zloty for at komme alkoholisme, stofmisbrug og voldelig mobning til livs blandt de polske soldater.


  Det polske dagblad Rzeczpospolita skriver, at polsk forsvar nu vil bruge syv millioner zloty, for at gøre en indsats mod soldaters uheldige opførsel med vold, misbrug og anden dysfunktionel adfærd.

  Bladet er kommet i besiddelse af en rapport, der dokumentere store problemer med mobning og misbrug indenfor rækkerne hos de polske væbnede styrker.

  Mobning

  Rapporten dokumenter, at den store forskelsbehandling har rod i såvel køn, race, etnicitet, religion, alder og seksuel orientering. Ifølge rapporten er det ikke et enkelt sted i polsk forsvar at der er problemer, men en generel tendens der er tiltaget de senere år.

  Nu vil polsk forsvar forsøge, at få soldater og officerer til at opføre sig mere respektfuldt overfor kollegerne.

  Indsats overfor hjemvendte

  Militære eksperter forsvarer sig med, at der er flere tilfælde af post traumatic stress, der påvirker soldater negativt på missioner i udlandet og i militære operationer.

  Ikke mindst når de vender tilbage til det civile liv igen. I rapporten bliver det også slået fast, at de militære ledere skal sikre, at der er tilstrækkelig psykologisk behandling og rådgivning til de mænd og kvinder, og til deres familier, efter missioner i udlandet.

  Polske styrker

  Polen er den verdens største leverandør af læger og sygeplejerske til internationale operationer, og deltager aktivt i militære operationer for NATO, EU og i andre bilaterale sammenhænge.