Kaczynski vil haste love om domstole igennem inden jul

  demo_warszawa_domstol_16_juli_2017

  De vidtgående anti-demokratiske reformer indenfor retsvæsenet, der giver regeringen kontrollen over domstolene, udløste massive protester i juli før præsident Andrzej Duda nedlagde veto. Nu er to næsten identiske forslag klar til at blive vedtaget inden jul. Arkivfoto.


  WARSZAWA: Trods voldsom national og international kritik ventes det at to kontroversielle love om domstolene vedtages i parlamentets to kamre og underskrives af præsidenten inden jul.


  Torsdag vil det polske parlament Sejmen forberede vedtagelsen af nye versioner af to kontroversielle lovforslag der blev stoppet af præsident Andrzej Dudas veto i sommer om domstolene i landet. Det er med udgangspunkt i præsidentens nye lovforslag, at parlamentets to kamre – Sejmen og Senatet – nu skal tage stilling til forslagene igen. Polens stærke mand, Jaroslaw Kaczynski, vil ifølge flere medier have lovene hastet igennem inden jul.

  Samme problemer

  Det kontroversielle i de to lovforslag, fastholdes. Nemlig at det bliver den polske regering og præsidenten, der fremover kan udpege regionale, lokale og højesterets dommere. De nye forslag indeholder kun små ændringer, nemlig at præsidenten får mere magt end det var tiltænkt, samt andre mindre detaljer. Men det som fik polakker på gaderne i sommer, nemlig at domstolene ikke længere skal være uafhængige, er stadig en del af lovteksterne. Det var en af årsagerne til, at der var demonstrationer i over 150 byer fredag aften.

  Hastebehandling i december

  Det ventes at Sejmen vedtager de to kritisable love om domstolene i forsamlingen fra den 6. – 8. december, eller på årets sidste møde fra 12. – 15. december. Herefter kan overhuset – Senatet – godkende lovene på deres møde den 13. – 15. december, eller på den sidste forsamling den 20. – 21. december.

  Slut med uafhængighed

  Når de to forslag er vedtaget kan præsidenten underskrive dem, og så har polakkerne på trods af advarsler og protester, gennemført en kontroversiel retsreform, der definitivt gør en ende på de polske domstoles uafhængighed.

  Sommer protester

  I juli måned blev tre lovforslag til retsreformen hastet igennem parlamentets to kamre. Men selv om polakkerne var på sommerferie udløste hastebehandlingen voldsomme protester i polske byer. Der fik dengang præsident Andrzej Duda til at nedlægge veto mod to af forslagene med støtte fra den katolske kirke.

  Juleræs

  Det er næsten to identiske forslag, som den polske ledelse nu vil haste igennem. Formentlig i forventningen om at polakker og de internationale partnere er så optaget af julen, at lovene kan vedtages uden for mange protester.