Landmænd ophæver blokade – chaufførerne fortsætter

Blokade Ukraine
Polens landbrugsminister Czesław Siekierski har indgået en aftale med de polske landmænd, som har fået dem til at stoppe protesterne ved grænserne til Ukraine. Chaufførerne fortsætter deres blokade, som har udløst ventetider på op til 12 dage. Foto: Polens landbrugsministerium GOV.

WARSZAWA: Polske landmænd ophæver blokade af korn fra Ukraine, men lastbilchaufførerne fortsætter deres blokader af grænserne.


Polske landmænd har midlertidigt indstillet deres blokade og kontrol af korn fra Ukraine ved ​​Medyka-grænseovergangen. Det sker efter et møde med den nye polske landbrugsminister Czesław Siekierski.

Ministeren har lovet de polske landmænd, at de bliver kompenseret for deres tab i den nye finanslov. Der er også aftalt en mulighed for statsgaranterede lån, i forbindelse med de tab som polske landmænd har fået efter grænseåbningen for korn fra Ukraine. Importen fra Ukraine har betydet lavere priser for landbrugsprodukter, og dermed tab for polske landmænd.

Pause til 2. januar?

Landmændene har lovet at stoppe protesterne indtil 2. januar, hvor de forventer at få skriftlige garantier fra landbrugsministeren. Udover lån kræver de at landsbrugsskatten ikke stiger, et importforbud mod sukker samt støtteordninger til blandt andet majs. Sker det ikke vil protesterne blive genoptaget.

Vognmænd opretholder blokade

Polske vognmænd fortsætter dog deres blokade af de polsk-ukrainske grænseovergange i Korczowa, Hrebenne og Dorohusk. Nødhjælp og militær bistand til Ukraine er ikke omfattet af blokaden, men for lastbiler med andet formål, skønnes der at være 6 – 12 dages ventetid, for at passere grænsen, skriver Kyiv Post.

De polske vognmænd vil have at EU igen kræver, at ukrainske chauffører kun får lov til at køre til Polen og EU med særlige tilladelser. De ukrainske vognmænds indtog, har som i tilfældet med landmændene, betydet betydelige lavere priser.

Polen og Ukraine har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde løsninger på konflikten med de polske vognmænd og EU.