Mange nye skatter og afgifter trods valgløfter

Nye skatter og afgifter i Polen
Det bliver dyrere at tænde for lyset i Polen med en ny el-afgift. Fra i dag er der indført en lang række nye skatter og afgifter i Polen. Arkivfoto.

WARSZAWA: Der er med årsskiftet indført nye skatter og afgifter i Polen. Det sker trods talrige valgløfter om det modsatte.


– Vi accepterer ikke nogen former for nye skatter og afgifter, sagde finansminister Tadeusz Kościński i juli. Løftet blev dengang bakket op af statsminister Morawiecki og præsident Andrzej Duda. Det var under den polske præsidentvalgkamp. Men sådan er det ikke gået. En lang række nye skatter og afgifter er blevet indført med virkning fra i dag, den 1. januar. Her er en oversigt over nogle af dem:

Elafgift
Der er indført en markant stigning i elafgiften, som rammer alle forbrugere af el. De største forbrugere rammes hårdest, da afgiften pr. MWH stiger jo mere man bruger. Provenuet skal blandt andet bruges til omstillingen fra kul. Der er også en stigning gennem en RES-afgift, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Detail-afgift
Som noget nyt er der indført en detailhandels afgift. Den er på minimum 0,8 procent af alt salg uanset omsætning. For større butikker og kæder, er afgiften dog 1,4 procent.

Lommelærke-afgift
Der er indført en ny sukker- og alkoholafgift på ”lommelærker”. Små flasker, har tidligere været friholdt for afgifter, men ordningen er blevet misbrugt, og der indføres nu en afgift der ventes at give statskassen en halv milliard zloty.

Sociale bidrag
Betalingerne til den sociale sikringsfond ZUS stiger.

Skat
Der er indført skat på kommanditselskab, en slags IVS’er, hvilket der ikke har været tidligere. Til gengæld kan unge under 26 år glæde sig over skattefrihed, hvis de er under uddannelse. Der er sat en stopper for, at skat der er betalt i udlandet, kan refunderes i Polen.

Ejendom
Der er indført forhøjelser af ejendomsskatten, afgift på affaldsindsamling og en ny særlig vandafledningsafgift, som man kan undgå, hvis man selv opsamler sit regnvand.

Hunde
Der indføres en ny afgift til alle, der har en hund som husdyr.

19 nye skatter og afgifter

Der indføres også ny afgifter på olie og plastik. Samlet set, er der tale om 19 nye skatte og afgifter eller forhøjelser af eksisterende afgifter.

Polens finanslov blev vedtaget i december i det polske parlament Sejmen uden debat, hvilket har udløst kritik fra en samlet opposition.

polennu.dk er et dansk medie, der har leveret gratis daglige nyheder om Polen på dansk. Støt polennu.dk i det arbejde med f.eks. DKK 200,00 – DKK 500,00 – eller DKK 1.000,00