Nyt møde mellem EU og Polen i februar

  polen_statsminister_og_juncker_eu_artikel_7

  Mateusz Morawiecki, Polens statsminister mødtes sent tirsdag med EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og næstformand Frans Timmermans om artikel 7 sagen. På billedet ses statsministeren og EU-formanden. Foto: EU Kommissionen.


  BRUXELLES: Polens nye statsminister Mateusz Morawiecki mødtes sent tirsdag med EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og næstformand Frans Timmermans om artikel 7 sagen mod Polen.


  Tirsdag blev en ny polsk regering udpeget, og senere samme dag havde Polens nye statsminister Mateusz Morawiecki, Jean-Claude Juncker og Frans Timmermans møde i Bruxelles.

  Kritik af domstole

  Årsagen til mødet er den historiske artikel 7 sag – også kaldet atombomben – der er indledt mod Polen. Det er aldrig sket tidligere i EU’s historie. Baggrunden for sagen er de nye domstolsreformer, der strider med de demokratiske principper om tredeling af magten. Begge sagde efter mødet, at det havde været konstruktivt.

  Polens statsminister gjorde meget ud af at forklare, at reformerne af domstolene skete for at de skulle være mere gennemsigtige, mere uafhængige, mere objektive og mindre ressourcekrævende. Polen har tre måneder fra sagens start i midten af december, til at lave ændringer så polakkerne lever op til ånden og aftalerne med EU.

  Flygtninge spørgsmålet

  De to ledere talte også om flygtninge, og Morawiecki indrømmede at Polens asyllovgivning er “usædvanlig streng”. Polens tidligere regering lovede at modtage EU-kvoteflygtninge, som den nuværende regering har nægtet at følge. Han sagde også, at man skal huske at Polen har modtaget mange tjetjenske flygtninge, der er flygtet fra to russiske invasioner og langt over en million ukrainere. Flygtningespørgsmålet er ikke omfattet af artikel 7 sagen.

  Første dialog

  Mødets formål var at Polen skulle komme med en forklaring på, hvordan de kritisable forhold skal løses. Intet tyder dog på, at den polske regering har tænkt sig at rette ind overfor EU-kritikken. Der er aftalt nyt møde i slutningen af februar.