Polakker får lettere ved at arbejde i Danmark

  Polske_statsborgere_skal_ikke_længere_have_tilladelse_for_at_arbejde_i_Danmark

  Antallet af polakker, der fik arbejdstilladelse i Danmark faldt dramatisk i 2008. Nu er tilladelser ikke længere nødvendige for at arbejde i Danmark. Foto: polennu.dk


  I går ophørte østaftalen, en særlig overgangs-ordning, der har begrænset polakkers adgang til det danske arbejdsmarked.


  Statsborgere fra Polen og ni andre østeuropæiske EU-lande kan fra nu søge arbejde i Danmark på lige fod med andre EU-borgere.

  Med udgangen af april ophørte den såkaldte ‘overgangsordning’ normalt betegnet som Østaftalen.

  Polske vilkår

  Bortfaldet af overgangsordningen betyder, at polske statsborgere ikke længere skal have arbejdstilladelse for at få job i Danmark.

  I lighed med andre EU borgere kan de nøjes med at lade sig registrere hos Statsforvaltningen. Det skal ske senest tre måneder, efter de er rejst ind i Danmark.

  Samtidig bortfalder et krav om, at statsborgere fra Polen og de andre østeuropiske lande skal arbejde på løn- og arbejdsvilkår, der svarer til danske overenskomster.

  Færre arbejdstilladelser

  Antallet af polakker, der har søgt og fået arbejdstilladelse i Danmark, er faldet drastisk i 2008.

  I 2007 udstedte Udlændingeservice 9.394 arbejdstilladelser til polakker.

  I 2008 var tallet kun 2.691. Af dem blev 1.712 givet i første kvartal mod 145 i fjerde kvartal.

  Tyskland fastholder

  Tyskland har i modsætning til Damark valgt at forlænge overgangsordningen.

  Tidligst i 2011 bliver det tyske arbejdsmarkedet lukket helt op for polakker.