Polen markerer årsdag for indtrædelsen i EU

  polen_eu_flag

  EU flaget sammen med det polske. Symbolet som bruges i dag i Polen for at markere årsdagen for optagelsen i EU. PR-foto.


  WARSZAWA: Den 1. maj er det fjorten år siden, at polakkerne formelt trådte ind i det europæiske fællesskab EU. Dagen markeres mange steder i Polen og på de sociale medier.


  Første maj har fået ny betydning i Polen. Under kommunismen var det den store årlige parade og festdag, der prægede arbejdernes internationale festdag og et symbol for kommunismen. Lige siden har det været helligdag i Polen. Det er til trods for at polakkerne på mange andre områder har gjort op med kommunismen. Men i dag anses dagen for en festdag for EU og optagelsen i det europæiske fællesskab for 14 år siden.

  Afgørelse i København

  I december 2002 var der EU-topmøde i København, et topmøde hvor optagelsen af ti nye medlemslande – deriblandt Polen – var mødets vigtigste punkt. Efter at det danske formandskab havde givet op for at finde en løsning, kom Sverige og Tyskland situationen til undsætning, og leverede de penge der skulle til, for at blandt andet Polen kunne blive optaget som medlem af EU. Polen blev medlem den 1. maj 2004.

  14 år i EU

  Polens medlemskab har været en økonomisk succeshistorie, og polakkerne har stået bag uafbrudt vækst siden indtrædelsen i 2004. Polen har da også været den største modtager af EU-midler, hvilket næppe fortsætter når den nye budgetperiode for 2021 – 2026 skal forhandles.

  Kursskifte

  Efter parlamentsvalget i 2015 kom Lov og Retfærdighedspartiet til magten, og et utal af retssager mellem Polen og EU er blevet indledt. Den nye regering har søgt konflikter med EU på samtlige mulige områder, da partiformanden er modstander af EU. Dog har reaktionerne været overvældende i udlandet for den polske ledelse, der for nylig har søgt en mere forsonlig linje, om end politikken er den samme.

  I januar i år blev fem ministre fyret, deriblandt regeringslederen, og et nyt hold har vist en mere forsonlig tone overfor EU. Det er dog ikke lykkedes polakkerne at overbevise EU om, at Artikel 7-sagen mod Polen, på grund af de kritisable forhold indenfor retsvæsenet, skal stoppes. Heller ikke andre sager er sat i bero, og for kort tid siden afsagde EU domstolen en endelig dom, der forbyder polakkerne at fælde træerne i Europas eneste urskov i det østlige Polen.

  Folkeafstemning i 2020?

  Den tidligere polske statsminister og nuværende EU-præsident Donald Tusk tror, at Polens stærke mand – Jaroslaw Kaczynski – pønser på at gennemfører en folkeafstemning om fortsat EU-medlemskab, når Polen fra 2021 efter al sandsynlighed skal til at betale til EU, for at være medlem.

  EU-tilfredshed

  Polakkerne hører i dag til blandt de mest EU-positive borgere i Europa, mens lande som Ungarn og Tjekkiet er mindst tilfreds med fællesskabet. Hvis den polske regering vil gennemføre en folkeafstemning om EU i dag, vil den tabe stort. Imens fortsætter den polske regering konflikterne med EU – syv aktuelle sager – mens regeringspartiet taber mere og mere terræn.

  Polens tidligere præsident og eneste polske Nobel Fredsprismodtager Lech Walesa skriver på Facebook i dag, at han ønsker polakkerne til lykke med medlemskabet, og at der ingen vej er tilbage til tiden før, selv om mange påstår det. Det sidste med henvisning til den polske ledelses aktuelle politik overfor EU.