Vækst

Polens_bruttonationalprodukt_vokser

2010: 2,7 % (IMFs estimat) 2009: 1,7 % 2008: 5,0 % 2007: 6,5 % 2006: 5.7 % 2005: 3,5 % 2004: 5,3 % 2003: 3,8 % 2002: 1,4 %

Kilde: IMF

Den polske økonomi skilte sig i 2009 ud fra resten af Europa. Mens andre lande oplevede stagnation eller tilbagegang, voksede det polske bruttonationalprodukt (BNP). Den Internationale Monetære Fond (IMF) forventer, at væksten i Polens økonomi fortsætter i 2010.

En stigende eksport, indenlandsk og udenlandske investeringer, samt tilskud fra EU’s strukturfonde er de faktorer, der først og fremmest driver væksten frem.