VALG 2011: Borgernes Platform – PO

  Donald_Tusk

  Formanden for Borgernes Platform (PO) er statsminister Donald Tusk.


  VALG 2011: Partiet Borgernes Platform – PO (Platforma Obywatelska) er et centrum-højre-parti som mange andre kristelig-demokratiske partier i Europa, og har været det ledende regeringsparti siden valget i 2007.


  PO blev stiftet i januar 2001 af Donald Tusk fra Frihedsunionen (Unia Wolnosci), Maciej Plazynski fra Valgaktionen Solidaritet (Akcja Wyborcza Solidarnosc) og Andrzej Olechowski (uafhængig) som følge af stifternes utilfredshed med deres politiske partier og resultater af præsidentvalget i 2000.

  Partiet arbejder på økonomiske og sociale og sociale områder, og er pro-EU og ‘pro-business’.

  Deres partiprogram giver løfter om “smart økonomisk vækst”: “Vi må gå fra den fase af at øge effektiviteten og kapitalakkumulation til at opbygge velstand baseret på innovation og skabe konkurrencemæssige fordele, såsom viden og kreativitet,” siger partiprogrammet.

  Partiet betegner sig selv som værende for konsensussøgende politik og mod den mere slibende tilgang til sin største rival, Lov og Retfærdighedspartiet.

  Partiet er det største i parlamentets to kamre: Sejmen og Senatet.

  Partiet ledes af statsminister Donald Tusk.

  Medlemmerne af partiet beklæder vigtige internationale og nationale poster: Jerzy Buzek har siden 2009 været formand for Europaparlamentet, og Bronislaw Komorowski er valgt for partiet, men udmeldt for at være hele Polens præsident.

  Parlamentsvalg 2011

  PO – Slogan: Det næste skridt sammen. Partiet har udarbejdet 21 krav til fremtiden.
  (Tallet 21 er det samme antal af krav på skibsværftet i Gdansk i 1980, der førte til Polens selvstændighed, red.)

  De 21 ’krav’

  1. At ansøge i EU-budget for 2014-2020 om 300 mio. zl. til programmet for smart økonomisk vækst; yderligere 100 mio. zl. skal komme fra egne midler.

  2. De fastfrosne lønninger i den offentlige sektor vil stige igen; som en af de første vil politibetjente og akademiske medarbejdere får lønstigninger.

  3. Til 2013 vil PO finde løsningen som garanterer høje indtægter fra udvindelse af skifergas. Fortjenesten vil blive brugt til sikringen af fremtidige pensioner.

  4. Opførelse af 1000 kulturcentre og biblioteker i provinsen (såkaldte Swietliki) for at fremme kreativitet og gruppearbejde.

  5. Vil bruge flere penge til Det Tredje Alders Universitet og sundhedsfremmende aktiviteter for seniorer.

  6. Der bliver født færre børn i Polen. For at øge fødselsraten vil fradraget for tredje og næste barn stige betragteligt.

  7. Frem til 2020 vil der i hver region blive åbnet et videnskabscenter, ligesom ”Kopernik-Center” i Warszawa, som skal inspirere unge mennesker til viden og innovation.

  8. Vil afskaffe selvangivelsesformularen PIT.

  9. I 2014 vil vi sænke grundsatsen for moms til 22 %, når den globale finanskrise formentlig er slut og vækstperioden begynder.

  10. Fradrag for pensionsopsparing vil stige for at øge viljen til langsigtede opsparinger.

  11. Sikre at enhver kommune får adgang til bredbåndet.

  12. Gradvist indtil 2015 vil vi indføre e-lærebog til skolerne.

  13. Vi vil skabe konkurrencen til NFZ (Den Nationale Sundhedsfond) og give borgerne muligheden for selv at vælge hvem de vil betale præmien til.

  14. For at øge stabiliteten for de unge medarbejderes beskæftigelse vil vi indføre sæsonkontrakter, som kan blive fornyet, til arbejdsloven.

  15. Vi vil afskaffe pligten for bilister til at have kørekort og registreringskort på sig. Politiet vil få mulighed for at tjekke oplysningerne ved at have elektronisk adgang til relevante myndigheder.

  16. Vi vil begrænse politiets og efterretningstjenesters adgang til computerregistreringer af borgernes telefonsamtaler (såkaldte billinger) og vil øge kontrollen over brugen af aflytninger.

  17. Vi vil forkorte ventetiden på at få byggetilladelse fra ca. 300 til 100 dage og antal af procedurer fra over 30 til 15. Vi vil forkorte ventetiden for at få sin sag behandlet i domstolen om 1/3.

  18. Vi vil stræbe efter at få balancen i budgettet før slutningen af valgperioden. Vi vil sænke underskud i forhold til BNP til 48 % i 2015 og til 40% i 2018. Dette vil forøge væksten.

  19. Ligesom de vestlige lande vil vi indføre princippet ”Lige løn for lige arbejde” og afskaffe diskriminationen af kvinder på arbejdsmarkedet.

  20. De bedste studenter vil fra første studieår få videnskabelige stipendier.

  21. Vi øremærker 1 milliard zl. fra EU-midler til programmet for effektiviseringen af landdistrikter.

  SE MERE
  Eksternt link: Borgernes Platform (PO)