Årsagen til fiskedød i Oder-floden er stadig ukendt

Fiskedød
Polens miljøminister Anna Moskva siger, at Polen nu vil overvåge Oder-floden gennem nye prøvestationer. Foto: Twitter.

WARSZAWA: Trods flere resultater fra flere prøver er myndighederne ikke komme tættere på årsagen til fiskedøden i Oder-floden.


Trods mange vandanalyser og undersøgelser af død fisk, efter den omfattende fiskedød i Oder-floden, så er der fortsat intet nyt om årsagen. Det siger Polens miljøminister Anna Moskva tirsdag aften. De mange vandprøver og test viser, at ingen af de 30 undersøgte værdier er overskredet. Det er ikke et højt niveau af hverken pesticider, tungmetaller eller andre kritiske og farlige stoffer.

Årsag stadig ukendt

Et entydigt svar på den omfattende fiskedød er svært at give, lyder det samstemmende fra myndighederne i Polen og Tyskland. Dog blev der konstateret en kraftig stigning i iltindhold og PH-værdi fra den 7. august, men mængden af nitratkvælstof samtidig faldt markant.

I alt har cirka 500 polske brandmænd indtil nu fjernet over 100 tons døde fisk fra Oder-floden, mellem Polen og Tyskland.

– De ikke afsluttede undersøgelser af næringsstoffer har endnu ikke givet og nogen indikationer, der peger på en enkelt dødsårsag for fiskene i Oder, siger Sebastian Arnold, fra miljømyndighederne i tyske Brandenburg.

– Der er stadig en høj saltbelastning og et højt iltindhold i vandet, siger han. Laboratoriet undersøger stadig vandprøver fra forskellige måledage og målepunkter samt i fisk. Data overføres og evalueres løbende.

Arnold forklarede, at vandprøver på tysk side ville blive taget regelmæssigt på en automatisk målestation i Frankfurt (Oder). Prøver udtages med jævne mellemrum på 1,5 m under vandoverfladen og analyseres normalt for værdier som vandtemperatur, pH og iltindhold. De bliver i øjeblikket testet i et statsligt laboratorium for mange andre værdier og toksiner, oplyser han.

Nyt overvågningssystem

Polen har netop afsat 250 millioner zloty, til et nyt overvågningssystem på den polske del af Oder-floden.

Dusør for at finde skyldige i forurening af Oder-floden

 

polennu.dk har ingen betalingsmur. Det er et valg vi har truffet, fordi vi så gerne vil levere uafhængige nyheder om vores naboland Polen, til så mange danskere som muligt. Hvis du vil støtte os i det arbejde, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan blandt andet gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Vælg mellem DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00.  Når du har trykket på beløbet, bliver du viderestillet til vores betalingssystem, hvor du kan betale med Mobilepay, MASTER, VISA og andre anerkendte og sikre betalingsformer.