Europa-Parlamentet: Brug alle værktøjer mod Polen

europaparlamentet
Europa-Parlamentet mener at situationen for demokratiet og retsstaten i Polen er blevet forværret, de seneste år, på trods af den såkaldte artikel 7 sag mod både Polen og Ungarn, der er en skrappeste proces der kan iværksættes overfor et medlemsland, der bryder med aftalerne. Arkivfoto.

STRASBOURG: De folkevalgte i Europa kræver at der bliver taget hårdere fat mod Polen og Ungarn. Den skrappe artikel 7 sag har kun forværret situationen.

 


Europa-Parlamentet vedtog torsdag en erklæring, der kræver en anden og skrappere kurs overfor Polen og Ungarn. EU’s drøftelser med de to lande, har endnu ikke ført til, at de retter sig ind efter EU’s grundlæggende værdier, fastslog EU-parlamentet torsdag.

Med 446 stemmer for, 178 stemmer imod og 41 blanke, gør medlemmerne af parlamentet opmærksom på, at rapporter og erklæringer fra Kommissionen, FN, OSCE og Europarådet indikerer, at ”situationen i både Polen og Ungarn er blevet forværret siden udløsningen af artikel 7”.

Ingen artikel 7 effekt

MEP’erne påpeger, at de høringer, der er afholdt af Europarådet (EU stats- og regeringschefer) i henhold til traktatens artikel 7, hverken er regelmæssige eller strukturerede. De opfordrer Rådet til at give konkrete henstillinger med frister til de berørte lande for at sikre, at EU-lovgivningen overholdes.

– Rådets manglende evne til at gøre effektiv brug af artikel 7 undergraver integriteten af fælles europæiske værdier, gensidig tillid og tilliden til Den Europæiske Union som helhed, lyder det fra MEPerne.

Alle værktøjer

Teksten opfordrer også Kommissionen til at bruge alle de værktøjer, der er til rådighed, for at forhindre et alvorligt brud på fælles værdier, såsom fremskyndede overtrædelsesprocedurer og begæringer om foreløbige forholdsregler for EU-domstolen.

MEPerne klager over, at de ikke har fået lov til at deltage i høringerne, selvom det var Parlamentet, der indledte proceduren i artikel 7. De insisterer på, at Parlamentet skal have mulighed for formelt at fremlægge sit begrundede forslag for de europæiske stats- og regeringschefer.

Ny EU-mekanisme for demokrati

Parlamentet mener, at der er “overhængende behov” for en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincipper og grundlæggende rettigheder, som foreslået af Parlamentet. Det bør bestå af en årlig uafhængig evaluering, der på lige fod vurderer alle medlemslandes overholdelse af værdierne i traktatens artikel 2.

Baggrund

I sagen mod Polen var det Europa-Kommissionen, der i december 2017 anmodede om handling fra EU på baggrund af det, der blev opfattet som trusler mod retsvæsenets uafhængighed. I en beslutning, der blev vedtaget i marts 2018, blev Europa-Parlamentet enig med Kommissionen om, at der er en risiko for, at retsstatsprincippet i Polen er i fare.

I henhold til traktatens artikel 7 kan Rådet efter anmodningerne afgøre, om der er en klar risiko for et alvorligt brud på EU-værdier i de pågældende lande. Inden de gør det, skal ministrene høre de nationale myndigheders synspunkter. De polske myndigheder har forsvaret sig foran Europarådet ved tre lejligheder mellem juni og december 2018.

EU-domstolens præsident har udtalt, at man ikke kan være en EU-stat, hvis ikke landet har uafhængige domstole.