Danmark godkender dansk-polsk gasledning

baltic_pipe
Linieføringer af Baltic Pipe gasledningen. Grafik.

Baltic Pipe gasledningens strækning fra Nordsøen gennem Danmark til Polen (sort). De eksisterende gasledninger er vist med gul og med stiplet gul (Europipe II). Illustration: EFKM.


KØBENHAVN: Danmark har i dag sagt ja til gasledningen til Polen – Baltic Pipe – der skal sikre polakkerne mod afhængighed af russisk gas.


Danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM har i dag godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet.

Klar oktober 2022

Baltic Pipe-projektet er kommet et skridt nærmere en realitet nu, hvor danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM har godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet. Baltic Pipe planlægges idriftsat i oktober 2022. Der er allerede indgået bindende kontrakter for polsk betaling for at få ført gas fra Norge via Danmark til Polen. Betalingerne bidrager til, at danske gasforbruger og virksomheder får stabile gastariffer i de kommende årtier. Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020, oplyser det danske Energi-, forsynings- og klimaministerium.

– Jeg er glad for, at vi med dette projekt imødegår stigende gastariffer. En stor virksomhed, der anvender gas, sparer mellem 70.000 kr. og 140.000 kr. årligt. Men jeg er også opmærksom på, at anlægsarbejdet kan give gener lokalt for borgerne. Derfor opfordrer jeg Energinet til at have en god dialog med berørte borgere og tage de nødvendige hensyn, siger Danmarks energiminister Lars Chr. Lilleholt.

Baltic Pipe er i EU udvalgt som et projekt af særlig fælles interesse, og har modtaget økonomisk støtte fra EU. En stabil gasforsyning vil fremme, at Polen i højere grad kan og tør omstille sig til vedvarende energi samtidig med, at man kan udskifte kul med naturgas. Naturgas udleder cirka halvt så meget CO2 som kul. Polen har i dag et meget stort forbrug af kul.

– Det er positivt, at det også bliver muligt for Polen at udskifte kul med naturgas og i højere grad kaste sig ud i vedvarende energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

Baltic Pipe-projektet omfatter etablering af:

1) en dansk sammenkobling (tie-in) til og rørledning fra en norsk opstrømsrørledning i Nordsøen til den jyske vestkyst,
2) udvidelse af det danske transmissionssystem fra Jylland til Østsjælland,
3) en kompressorstation på Østsjælland og
4) en ny rørledning mellem Danmark og Polen gennem Østersøen
Hertil kommer en planlagt udvidelse af det overordnede transmissionssystem i Polen.
Projektet indebærer skønnede anlægsinvesteringer på i størrelsesorden 12 mia. kr., hvoraf ca. 6 mia. kr. vedrører den danske del af investeringen.