Danmarks regering støtter EU-kommissionen mod Polen

  lars_loekke_rasmussen_statsminister_beata_szydlo_polen_polennu

  Den danske regering står fast på kravet om demokrati i Polen, bekræfter et notat fra Udenrigsministeriet. I dag behandles sagen for lukkede døre i Folketingets Europaudvalg. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.


  KØBENHAVN: Den danske regering støtter Europa-kommissions krav til Polen om retsstaten. I dag behandles spørgsmålet for lukkede døre i Folketingets Europa-udvalg.


  Folketingets Europaudvalg samles onsdag, for blandt andet at tage stilling til regeringens anbefaling om, at Danmark støtter Europa-kommissionen i sagen om retsstat og demokrati mod Polen.
  I december sidste år indledte EU en såkaldt artikel 7 sag mod Polen – den værste paragraf til afstraffelse af et land, der ikke vil følge de demokratiske spilleregler. Siden da har man i EU håbet på dialog og resultater, men trods mange samtaler og møder, så har Polen ikke ændret holdning – trods en ny polsk regeringschef i januar. Derfor foreslår Europa-kommissionen at artikel 7 sagen mod Polen fortsættes til næste fase.

  Statsminister står fast

  Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har hele tiden fasthold kravet til demokrati i Polen, mens hans udenrigsminister Anders Samuelsen stillede sig mere åben i spørgsmålet – senest i december hvor han ikke mente, at EU skulle bruge kraftige sanktioner mod Polen. Anders Samuelsen deltager i mødet onsdag, da han er i Kina.

  I dag behandles spørgsmålet for lukkede døre i Folketinget. Regerings partier og socialdemokraterne står fast på kravet om retsstat og demokrati overfor Polen, mens Dansk Folkeparti ikke mener, at EU skal blande sig i sagen. Dansk Folkeparti er sammen med den polske justitsministers parti involveret i den store MELD svindelsag, som i øjeblikket undersøges af EU.

  Mandat til topmøder

  Den danske regering ønsker mandat fra parlamentet forud for EU-udenrigsministermødet den 26. juni i Luxembourg, og forud for at EU’s stats- og regeringsledere to dage senere mødes i Bruxelles, hvor Polen er på dagsorden. Den 3. juli træder en af de mest kontroversielle polske love i kraft, som reelt sætter demokratiet ud af spillet i Polen.

  Danmarks holdning

  Den danske regerings holdning til spørgsmålet om Polen, som det er udtrykt i et notat til Europa-udvalget:
  Regeringen er bekymret over retsstatssituationen i Polen og er enig i Kommissionens kritikpunkter af Polens retsreformer. Regeringen bakker derfor aktivt op om Kommissionens dialog med Polen. Regeringen bakker ligeledes op om, at man tager næste skridt i art. 7, stk. 1- proceduren og gennemfører en høring af Polen i Rådet. 31
  Fra dansk side er det afgørende, at alle medlemslande lever op til EU’s grundlæggende værdier, herunder ift. retsstatsprincipper og demokrati. EU’s grundlæggende værdier er afgørende for legitimiteten i samarbejdet mellem EU’s medlemsstater, herunder eksempelvis også troværdigheden ift. beslutninger om det indre marked samt den europæiske arrestordre.