EU-høring om retsstaten og Polen i tre timer

  frans_timmermans_eu

  EU-kommissionen er stadig ikke tilfreds med de polske svar, på anklager om en kontroversiel lov om domstolene der træder i kraft i næste uge. Næstformand Frans Timmermanns er ikke tilfreds med de polske svar på anklagerne. Arkivfoto.


  LUXEMBOURG: Polen fik mandag lejlighed til at forklare sig i den såkaldte artikel 7 sag om retsstaten og demokratiets tilstand i landet. Parterne har ikke flyttet sig.


  Den polske regering aflagde mandag forklaring overfor EU’s stats- og regeringsledere i artikel 7 sagen mod Polen, en proces der er den skrappeste sanktion et land kan udsættes for af det europæiske fællesskab. Embedsmænd og den polske Europaminister redegjorde for Polens syn på retsstaten.

  – Jeg håber, at denne redegørelse bringer os tættere til afslutningen for denne uheldige sag om tvisten med EU og reformerne af retsvæsenet i Polen, sagde Europaminister Szymanski efter den tre timer lange høring.

  Men næstformand i Europa-Kommissionen, Frans Timmermans, er fortsat ikke tilfreds og siger, at Polen ikke har foreslået nye løsninger, og at der stadig er en systemisk trussel mod retsstatsprincippet i Polen. Parterne står stejlt overfor hinanden, og Polen har ikke givet indrømmelser siden sagen blev indledt for et halvt år siden.

  Fra Polen til flygtninge

  Nu er det op stats- og regeringschefer i EU at afgøre, om processen mod Polen skal fortsætte. De europæiske ledere mødes torsdag og fredag. Polen var programsat som et af de store emner på, men den politiske situation i Europa – og ikke mindst i Tyskland og Italien – har betydet at de europæiske ledere nu har mest fokus på flygtninge og immigrations problemerne omkring Middelhavet.