Holland nægter at udlevere narko-mistænkt til Polen

  dommer_hoejeste_ret_arkiv_polen

  I januar indledte EU i artikel 7 sag mod Polen for at nedbryde retsstaten. I september røg Polen ud af det europæiske retslige samarbejde, og seneste har en domstol i Amsterdam nægtet at udlevere en narkomistænkt polak til Polen med henvisning til at domstolene ikke er uafhængige. Arkivfoto.


  AMSTERDAM: Holland har afvist at udlevere mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen, da landet ikke længere er en retsstat.


  Først Irland. Nu Holland.

  En domstol i Amsterdam har i sidste uge afvist at udlevere en narko-mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen, skriver eu-observer.

  Ikke uafhængig

  Retten begrunder afslaget med de store ændringer i det polske retssystem, der betyder at domstolene uafhængighed ikke er sikret, skriver retten i en pressemeddelelse.

  De polske myndigheder har udstedt en europæisk arrestordre, der skal sikre hurtig udlevering af borgere fra et EU-land til et andet. Men det tilsidesætter retten, med henvisning til at Polen ikke længere er en retsstat.

  Pas til Polen?

  En tilsvarende sag oplevede de polske myndigheder i sidste måned, da Irland også nægtede at udlevere en mistænkt polak til retsforfølgelse i Polen. Hvis ikke de retslige forhold i Polen ændres, kan det som konsekvens betyde at Schengen-samarbejdet suspenderes og at der igen skal vises pas mellem EU-lande og Polen.