Polens ambassadør forstår dansk kritik af gasledning

Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys, forstår godt de danske bekymringer om bygningen af gasledningen mellem Danmark og Polen; Baltic Pipe. Arkivfoto.

KØBENHAVN: Polens ambassadør har respekt for de danske protester over den planlagte gasledning Baltic Pipe, men siger at ledningen er vigtig for forsyningssikkerheden og for den polske grønne omstilling.


Et nyt borgerforslag om at annullere beslutningen om at bygge Baltic Pipe gasledningen, der skal bringe norsk gas til Polen over Danmark, er blevet præsenteret tidligere på måneden. Det er en gruppe af berørte lodsejere og klima-aktivister der står bag.

LÆS OGSÅ: Borgerforslag kan stoppe gasledning til Polen

Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys forstår godt den danske kritik, men forklarer her hvorfor den dansk-polske gasforbindelse er vigtig. Til Energinets årsmagasin siger hun:

– Jeg har den dybeste respekt for den danske debat. Det er altid en meget svær situation for den enkelte, når en gasledning skal gennem din jord. Det er noget helt andet, hvis man diskuterer et abstrakt projekt på tegnebrættet. Så jeg har den dybeste respekt for lodsejernes bekymring og modstand. Men jeg prøver altid at imødegå den ved at forklare om Baltic Pipes betydning for Polen og resten af Centraleuropa. Baltic Pipe vil have en stor betydning for den grønne omstilling i Polen og nabolandene og være afgørende for forsyningssikkerhed for hele regionen. Hvis vi skal omstille Polen og den polske økonomi, skal vi have adgang til mere gas, og Baltic Pipe giver os adgang til norsk gas via Denmark. Projektet er da også støttet af EU og på listen over vigtige infrastrukturprojekter og i tråd med EU’s 3. energipakke, siger Polens ambassadør i Danmark.

Polsk modstand?

På et spørgsmål om der er polsk modstand mod gasledningen siger Henryka Moscicka-Dendys:

– Nej, slet ikke på samme måde. Vi har ikke oplevet protester i Polen, for det polske udgangspunkt er helt anderledes end danskernes. I Polen er den brede opfattelse, at hvis Polen skal lave en grøn omstilling, er det umuligt uden gas.

Klimabekymringer?

– Den polske befolkning er naturligvis bekymret over den danske kritik af Baltic Pipe. Derfor forsøger vi at forklare, hvorfor gasledningen er så nødvendig. Vi er alle – i Danmark og Polen – bekymret for klimaforan – dringerne, og det polske energisystem er i dag meget afhængig af kul. Men gas vil gøre det muligt at lave en grøn omstilling – og gøre den økonomisk bæredygtig: Gas udleder ca. 60 % mindre CO 2 end kul, og ca. 99 % færre forurenende partikler og 80 % mindre smog. I Polen er luftforurening et af de vigtigste emner i den offentlige debat, og ved at indføre gas i større skala i det polske energisystem kan vi ikke bare hjælpe klimaet på globalt plan og reducere den årlige CO 2-udledning med 70 millioner ton. Hvis vi nedbrin – ger kulforbruget, kan vi også undgå 25.000 dødsfald årligt, så for os er Baltic Pipe et vitalt projekt.

Opleves Baltic Pipe som et grønt projekt i Polen?

– Det opfattes som et projekt, der gør det muligt at omstille det polske energisystem og på samme tid garantere vores sikkerhed. I Øst- og Centraleuropa er befolkningen meget opmærksomme på vores energisikkerhed og stabil forsyning, siger ambassadøren.

Spiller uafhængig energiforsyning en større rolle i den polske debat end grøn omstilling?

Det gør det helt sikkert. På grund af vores geografiske placering spiller spørgsmålet om energiforsyning en langt større rolle i Polen end i Danmark. Vi har ikke en norsk nabo og vandkraft, der kan hjælpe, hvis det ikke blæser, eller solen ikke skinner. Udlandsforbindelserne i min del af Europa, Centraleuropa, er ikke udbyggede nok til, at vi kan være sikre på, at vi kan forsynes af udenlandske kilder.

I den danske debat hører man nogle gange, at Baltic Pipe ikke er vejen til grøn omstilling, fordi den skal transportere naturgas. Hvad siger du til det?

– Ja, det er et fossilt projekt, men i fremtiden kan det blive grønnere og kan komme til at transportere grønne gasser. Man kunne også forestille sig at transportere CO2 til lagring, begge dele noget, som eksperter har peget på som muligheder. Baltic Pipe er en ret lille gasledning. Set i forhold til de andre i Østersøen (Nord Stream 1 og 2 mellem Rusland og Tyskland red.), er Baltic Pipe 11 gange mindre, men den vil have en kæmpe indflydelse på det polske energisystem, og det vil kraftigt bidrage til Polens omstilling af energisystemet.

Er det Polens mål at blive klimaneutral?

– Netop det spørgsmål er genstand for en meget aktuel debat i Polen – bl.a. i forbindelse med EU’s mål om klimaneutralitet i 2050. Når det kommer til energiproduktion er vi på grund af vores historie et andet sted end mange andre EU-lande. Vi har opbygget et energisystem baseret på vores egen ressource, nemlig kul. Men vi har faktisk, på samme vis som Vesteuropa, reduceret brugen af kul i vores energimix de sidste årtier fra 97 procent i starten af 1990’erne til 78 procent i 2019, vi investerer kraftigt i vedvarende energi, hovedsageligt landvind, havvind og solceller, og regeringen lægger mange kræfter i at modernisere energisystemet. Men vi har også et stærkt stigende energiforbrug. Jeg synes ikke at vi er mindre ambitiøse end Danmark, men vi prøver at basere omstillingen på realisme og fakta – omstillingen bliver meget dyr, det er ikke kun fordi elnettet skal moderniseres, hundredtusinder er afhængige af jobs i kulindustrien. Men vi er, hvis jeg må sige det sådan, nok lidt mere beskedne, end I er, siger ambassadøren.

I Danmark høres tit: ”Polen bør gå direkte til vedvarende energi – hvorfor bruge naturgas som trædesten?” Vil Baltic Pipe ikke medføre afhængighed af fossil energi, der vil gøre den grønne omstilling endnu sværere?

– Lad mig sige det klart: Med den nuværende teknologi og de nuværende muligheder kan vi ikke gå direkte til 100 procent grøn energi. Og husk på, at selv i Danmark er en stor del af energimikset stadig fra olie, gas og kul. Polen har en grøn ambition og vil bidrage til kampen mod klimaforandringer, men på samme tid må vi være realistiske: Polen er den femte største EU-økonomi, vi har stor industri, 38 millioner indbyggere og vores energiforbrug vokser i takt med, at vores udvikling og vores bruttonationalprodukt vokser. Gas er en helt afgørende bro til grønne teknologier. Vi har brug for det, inden vi kan blive helt grønne, og det er jo målet for alle udviklede lande, siger Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys til Energinet.

LÆS MERE OM BALTIC PIPE HER

Har du lyst til at læse mere?
Vi har ikke bygget en betalingsmur om polennu.dk. Det er et valg vi har truffet, fordi vi så gerne vil levere uafhængige nyheder om vores naboland Polen, til så mange danskere som muligt. Hvis du vil støtte os i det arbejde, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan blandt andet gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Ethvert beløb er en stor hjælp.

DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00 – DKK 5.000,00
Når du har trykket på beløbet, bliver du viderestillet til vores betalingssystem, hvor du kan betale med MASTER, VISA og andre anerkendte og sikre betalingsformer.