Danmark kræver reformer før Polen får EU-penge

Reformer Polen EU
Danmarks finansminister Nicolai Wammen har i dag godkendt Polens genopretningsplan, men slår fast at pengene først kan udbetales, når Polen har levet op til aftalerne om reformer, ikke mindst på retsstatsområdet. Billedet er fra Warszawa, hvor Wammen var på besøg mens han var dansk forsvarsminister. Arkivfoto.

BRUXELLES: EU’s finansministre har fredag godkendt Polens genopretningsplan, men holder fast i kravet om reformer før der kommer penge.


Polen skal levere på de konkrete krav om reformer før der kan udbetales penge. Det stod klart fredag, da EU’s finansministre godkendte Polens genopretningsplan efter pandemien. Planen har været tilbageholdt, fordi Kaczynski-regeringen ikke følger EU-domstolens afgørelser. Regeringen forbryder sig mod de demokratiske principper om retsstaten i Polen, lyder anklagerne fra Bruxelles.

EU-landenes finansministre har fredag, som ventet, godkendt Polens genopretningsplan. Det sker efter indstilling fra EU-Kommissionen.

– Jeg har under møderne med mine europæiske kolleger stået fast på, at Danmark ikke vil acceptere, at retsstatsprincippet udvandes, sagde finansminister Nicolai Wammen fredag ifølge Ritzau.

Reformer før penge

– Derfor er det positivt, at man med aftalen om Polens plan forpligter Polen til at gøre en række væsentlige fremskridt på retsområdet for at få del i EU’s genopretningsmidler. Polen er forpligtet til at levere, før der overhovedet åbnes for pengekassen, siger Nicolai Wammen til Ritzau.

Der er også vedtaget en erklæring på mødet, der fastslår at hvis blot et EU-land mener, at kravene ikke er opfyldt, så skal sagen bringes op på et topmøde for EU’s stats- og regeringschefer før udbetalinger kan finde sted. Fire lande – Danmark, Sverige, Holland og Belgien – udtrykker bekymring om, at kravet om genindsættelse af fyrede dommere ikke indgår i genopretningsplanen.

Polen får dagbøder fra EU-domstolen for brud på retsstaten. Derudover er der indledt flere sager mod Kaczynski-regeringen, herunder den særlige artikel 7 sag, der er det voldsomste instrument overfor et medlemsland, der ikke overholder fællesskabets spilleregler.

LINK: Mere i Altinget om Polen, EU og Danmark

STØT FRIE MEDIER – STØT POLENNU.DK
F.eks. med
DKK 200,00 eller DKK 500,00