Danmarks regering støtter EU i kravene til Polen

Dansk opbakning
EU-præsident Charles Michel siger, at rygterne om påståede tilfælde af racediskrimination mod afrikanske studerende ved den polsk-ukrainske grænse er russisk propaganda. Her ses han sammen med den danske statsminister Mette Frederiksen. Foto: Lars Møller, polennu.dk.

KØBENHAVN: Den danske regering bakker op om Europa-Kommissionens krav til Polen, og fastslår at overholdelse af retsstatsprincipperne er en forudsætning for samarbejdet og tilliden mellem EU’s medlemslandene.


Danmarks regering vil entydigt bakke op om Europa-Kommissionens kritik af Polens nye retsreformer, der sikrer de polske politikere kontrollen over domstolene. I et notat fra Udenrigsministeriet til Folketingets Europaudvalg hedder det blandt andet; forud for de kommende møder i Europarådet.

Regeringen intervenerer i sagen til støtte for Kommissionen. Et dansk indlæg i sagen skal samtidig ses i lyset af, at sagen kan bidrage til at opretholde presset på Polen både i det juridiske spor ved retssagerne for EU-Domstolen og i den bredere politiske kontekst. Det bemærkes i den forbindelse, at uafhængige og velfungerende polske domstole, der som domstole i EU også behandler sager om virksomheder og borgere fra andre medlemsstater, selvsagt tillige er i danske virksomheders og borgeres interesse. Dertil kommer, at det vurderes at være i dansk interesse at bidrage til udvikling af retspraksis om retsstatsprincippet, som undergår en vigtig udvikling i denne periode.

Der vil i et dansk indlæg i lyset af EU-Domstolens seneste domme i sagerne vedrørende retssystemet i Polen blive lagt vægt på vigtigheden af overholdelse af traktatens bestemmelser, herunder de grundlæggende principper om domstolenes uafhængighed og retsstatsprincippet.

Der er tale om et grundlæggende, bærende princip for EU-samarbejdet i form af helt basale demokratiske spilleregler, som alle EU-lande har tilsluttet sig, og som er et klart krav ved optagelse. Overholdelse af retsstatsprincippet, herunder princippet om adgang til domstolsprøvelse af uafhængige dommere, er en nødvendig grundforudsætning for samarbejdet og den gensidige tillid mellem EU’s medlemslande, hedder det i notatet.

Danmark er langt fra alene i kritikken af Polen. Senest har medlemmerne fra de største tyske partier krævet af EU, at der ikke udbetales penge til Polen så længe retsstatens principper ikke overholdes.

Tirsdag kom Polen på Europarådets sorte liste sammen med lande som Rusland og Tyrkiet.

LÆS NOTAT
Udenrigsministeriet: Polen