Dansk-polsk gasledning afhænger af kunderne

  hasse_ferrold_lars_loekke_rasmussen_beata_szydlo_polennu

  Polens statsminister Beata Szydlo og Danmarks Lars Løkke Rasmussen underskrev i dag en hensigtserklæring om etableringen af Baltic Pipe gasledningen mellem Norge, Danmark og Polen. Men aftalen er intet værd, hvis ikke kunderne forpligter sig til at købe kapacitet på forhånd. Foto: Hasse Ferrold.


  KØBENHAVN: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og Polens statsminister Beata Szydlo underskrev fredag en hensigtserklæring om Baltic Pipe gasledningen, men det er langt fra en garanti for at den bygges.


  Polens statsminister Beata Szydlo og danske Lars Løkke Rasmussen underskrev fredag eftermiddag en hensigtserklæring om etablering af en ny gasledning, der skal forbinde de norske felter i Nordsøen med Danmark og Polen. Men polakkerne fik ikke en endelig og bindende underskrift på gasledningen, som polakkerne indtil for nylig havde håbet på.

  LÆS OGSÅ
  polennu.dk: Polens statsminister besøger Lars Løkke

  Lovende forundersøgelser

  En Baltic Pipe-forbindelse fra de norske gasfelter i Nordsøen over Danmark og Østersøen til Polen vil være en gevinst for alle parter, viser en analyse fra energinet.dk. Men nu skal der konkrete tal på bordet, før den danske regering vil tage endelig stilling til gasledningen. For polakkerne er forbindelsen vigtigt, da den skal erstatte gasleverancerne fra Rusland, når Polens aftale med Gazprom udløber i 2022.

  LÆS OGSÅ
  polennu.dk: Danmark udsætter beslutning om polsk gasledning

  Open Season

  For en uge siden igangsatte Energinet og det polske Gaz-System en udbudsrunde, kaldet Open Season. Det er en særlig udbudsrunde, hvor selskaberne i gasmarkedet kan byde ind og sikre sig kapacitet i Baltic Pipe. Buddene er forpligtende og er afgørende for, om efterspørgslen for at transportere gas frem og tilbage mellem Norge, Danmark og Polen er tilstrækkelig stor, og at der dermed er et konkret grundlag for at bygge forbindelsen.

  Økonomien skal hænge sammen

  – Økonomien skal hænge sammen. Vi skal have sikkerhed for investeringen. Kun hvis selskaber i gasmarkedet i Open Season-processen forpligter sig til at købe tilstrækkelig kapacitet i rørene i forbindelsens første 15 leveår, kan Baltic Pipe realiseres, siger Kim Andersen, der er bestyrelsesformand i Energinet.

  Danske fordele

  Forundersøgelserne fra Energinet viser, at i Danmark vil forbindelsen kunne sikre lave og stabile gastariffer i årene fremover. I en tid hvor det danske gasforbrug generelt er faldende, og der langsomt bliver færre forbrugere til at dække omkostningerne til drift og vedligehold af gasnettet, kan Baltic Pipe tredoble gasflowet i de danske rør og medføre, at forbrugernes tariffer holdes i ro eller falder.

  Synergieffekt

  Derudover vil Baltic Pipe give flere forsyningsveje og dermed større forsyningssikkerhed – ikke bare i Danmark og Polen, men potentielt også i andre Central- og Østeuropæiske lande, de baltiske lande og Sverige, der får al sin gas gennem Danmark, oplyser Energinet.

  Danmark som knudepunkt

  – En Baltic Pipe-forbindelse kan for første gang direkte forbinde gassen i Nordsøen med forbrugere i Central- og Østeuropa, og samtidig gøre Danmark til et vigtigt knudepunkt. Grænseoverskridende forbindelser er vigtige for konkurrence og Europas fremtidige forsyning, og Baltic Pipe kan blive en gevinst, siger Kim Andersen men understreger, at projektets endelige fremtid først afgøres efter resultatet af Open Season-processen foreligger.