Dansk Smolensk ekspert får ret til genmæle

smolensk_newsweek_polska_dania_polennu

Den danske uvildige Smolensk ekspert Glenn Jørgensen i Newsweek Polska. I dag har det danske Pressenævn afgivet en kendelse i samme sag. Foto: Inga Hinz.


KØBENHAVN: Pressenævnet i Danmark giver Glenn Jørgensen ret til at få bragt et genmæle efter en artikel på polennu.dk.


I artiklen Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv fremgår det, at Glenn Jørgensen har fusket med sit cv. Det fremgår af artiklen, at han ikke har undervist på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

LÆS ARTIKEL
polennu.dk: Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv

Glenn Jørgensen har været ansat som hjælpelærer på DTU i flere fag og i denne egenskab undervist studerende på DTU. Glenn Jørgensen har aldrig forsøgt at udgive sig for at være hverken adjunkt eller lektor. Glenn Jørgensen.

Pressenævnet har pålagt polennu.dk at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk

LÆS KENDELSEN
polennu.dk: Pressenævnets afgørelse

Lovens bogstav

I Medieansvarsloven hedder det: En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.